10 kỹ thuật p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P2)

0
369

Trong thế giới nhẫn giả các nhẫn thuật không chỉ có khả năng t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ mà cũng có khả năng p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ nữa.

Thế giới trong Nhẫn giả Naruto và Boruto không chỉ gây ấn tượng với người xem bởi những ninja tài giỏi, có những sức mạnh vô cùng “k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼” mà còn s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ những nhẫn thuật đỉnh cao.

Hôm nay chúng hãy cùng điểm lại 10 nhẫn thuật p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto nhé. Đây đều là những nhẫn thuật đỉnh cao mang đến cho người sử dụng những khả năng vô cùng lớn.

6. Gudodama

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 3.

Gudoudama là đặc tính mà chỉ riêng những người s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ sức mạnh của Lục Đạo mới có. Chúng là những quả cầu màu đen t̼h̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Â̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼n̼, được tạo bởi 5 thuộc tính chakra cơ bản, chỉ có thể tạo ra bởi kẻ s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ tất cả thuộc tính chakra và H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼K̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼.

Gudoudama vô cùng l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼.̼

7. Susanoo

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 1.

Khi nói đến các kỹ thuật p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ mạnh nhất trong Naruto thì không thể không kể đến Susanoo. Đây là nhẫn thuật b̼á̼ ̼đ̼ạ̼o̼ của tộc Uchiha, được thi triển bởi những thành viên t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ Mangekyou Sharingan.

Đây là một nhẫn thuật đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼, hầu hết trong những trận c̼h̼i̼ế̼n̼ lớn trong Naruto , nhẫn thuật này đều xuất hiện. Susanoo đem đến cho người thi triển một sức mạnh k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼, công thủ vẹn toàn. Đặc biệt, Susanoo toàn chân thể có sức mạnh được sáng ngang với một vĩ thú.

Khi người dùng thành thạo nhẫn thuật này thì họ có thể chế tạo áo giáp trên các vật thể khác như Sasuke và Madara, người làm điều này với Kurama.

8. Izanagi

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 2.

Izanagi cũng là một trong những kỹ thuật p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ mạnh nhất trong Naruto. Đây là một c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼của gia tộc Uchiha, là loại ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Khi Izanagi được kích hoạt, người sử dụng nó có thể g̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼. Điều này cũng cho phép họ g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ của chính mình.

Tác dụng của ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼.̼

9. Thần La Thiên Chinh

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 4.

Thần La Thiên Chinh là một trong những khả năng của Rinnegan mà người dùng có thể thao túng lực đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Tùy thuộc vào cường độ của lực mà người sử dụng thi triển, thuật này có thể đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ Khi ứng dụng vào p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼, nó đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼ mọi đòn t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ nhắm đến chủ nhân b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ỡ̼,̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.

Thần La Thiên Chinh cũng có thể đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼nhẫn thuật, bằng chứng là nó đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼A̼m̼a̼t̼e̼r̼a̼s̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼N̼a̼g̼a̼t̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼.̼

10. Kamui

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 5.

Kamui là một nhẫn thuật mạnh b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ từ Mangekyou Sharingan của Uchiha Obito. Chiêu thức này là dạng đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼-̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼–̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼”̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼”̼.̼

Nó cho phép người thi triển có thể dễ dàng d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼K̼a̼m̼u̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼K̼a̼m̼u̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼.̼

Năng lực này đang xem là mang đến cho người s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ khả năng p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ tuyệt vời, người dùng Kamui sẽ rất khó để chạm tới.