10 Sự Thật Thú Vị Về Thuật Triệu Hồi – Một Nhẫn Thuật Mạnh Mẽ Bậc Nhất Naruto

0
100

Trong thế giới Naruto thì thuật triệu hồi là một trong những thuật rất mạnh và lợi hại. Bằng cách ký cam kết và gọi lên b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼. Các c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ó̼c̼,̼ ̼R̼ắ̼n̼,̼ ̼R̼ù̼a̼,̼ ̼S̼ê̼n̼,̼…̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

10. Hiện tại chưa xuất hiện một người nào mà không có lục đạo có thể triệu hồi hai loài động vật khác nhau cùng một lúc.

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 2.

9. Thuật triệu hồi nếu bị phá bỏ thì sinh vật được triệu hồi sẽ trở về nhà của nó. Nhưng đã có một trường hợp trong anime một sinh vật được triệu hồi đã ở thêm 50 năm nữa khi c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 1.

8. Trong trường hợp của Boruto chúng ta đã thấy cậu không cần sử dụng một hợp đồng giao ước nào và cũng không thực hiện các dấu ấn cần thiết mà nào mà vẫn triệu hồi được một sinh vật.

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 3.

7. Hiện tại chúng vẫn chưa rõ thứ mà Boruto triệu hồi ra là cái gì? N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ử̼. Shikadai đã từng gọi nó là một con rắn nhưng Konohamaru lại gọi đó là một con quái vật.

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 4.

6. Khi một thuật triệu hồi được sử dụng thì người người kích hoạt sẽ sử dụng một công thức kỹ thuật nào đó như Kanji, chữ Hindi hoặc các loại ký hiệu khác.

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 5.

5. Thuật triệu hồi có tên là Kuchiyose no Jutsu và trong thực tế văn Nhật Bản từ “kychiyose” nói đến việc cho phép các linh hồn của những người đã chết sở hữu một cơ thể của một người nào đó.

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 6.

4. Có 3 loài vật chiếm hầu hết trong các loài động vật được triệu tập là những con cóc từ núi Myōboku, những con rắn của hang động Ryūchi và những con sên của rừng Shikkotsu.

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 7.

3. Một cá nhân mạnh mẽ như Madara cũng không thể giữ triệu hồi được mội sinh vật mạnh mẽ như Kurama trong một thời gian dài. Như vật trong một khoảng thời gian nhất định, sinh vật được triệu hồi có thể được giải thoát khỏi sự kiểm soát của người triệu hồi.

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 8.

2. Trong khi hầu hết người triệu hồi chỉ có khả năng triệu hồi một loại sinh vật nhưng riêng Nagato khi sử dụng Lục Đạo có thể triệu hồi được nhiều loài động vật khác nhau. T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Sasuke cũng là nhân vật có thể triệu hồi cả rắn và diều hâu, nhưng chưa bao giờ chúng ta thấy anh triệu hồi cả hai loài cùng một lúc.

10 sự thật thú vị về thuật Triệu Hồi - một nhẫn thuật mạnh mẽ bậc nhất Naruto - Ảnh 9.

1. Bất kỳ ai cũng có thể triệu hồi một con vật đã ký hợp đồng miễn là họ có máu của người đã lập hợp đồng, hoặc con dấu của sinh vật được triệu hồi và có nguồn chakra đủ mạnh.

Và sinh vật được triệu hồi cùng có khả năng xác định được ai đang cố gắng triệu hồi mình từ chakra của người đó.