4 Cặp Đối Thủ Truyền Kiếp Trong Thế Giới Nhẫn Giả

0
81

Bạn thích xem Naruto nhưng liệu bạn có biết hết những cặp đối thủ được xem là truyền kiếp của nhau trong bộ anime này hay không?

Y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Dưới đây là 4 cặp đối thủ được xem là truyền kiếp của nhau trong bộ anime đình đám Naruto.

1. Maito Gai với Kakashi

Maito Gai với Kakashi được nhiều fan ví von là cặp đối thủ đáng yêu nhất trong Naruto. Trong khi Gai luôn chứng tỏ mình chính là đối thủ truyền kiếp của Kakashi thì ngược lại Kakashi chẳng bận tâm đến việc này cho lắm. H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼ì̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼: oẳn tù tì, thi chạy, thi ăn, đấu thể thuật,… và tỉ số chung cuộc Kakashi nhỉnh hơn 1 chút.

Tuy nhiên, chính nhờ việc đã thi đấu với nhau quá nhiều lần nên Gai và Kakashi rất hiểu nhau, họ luôn tôn trọng, tin tưởng và xem nhau như những người đồng đội thân thiết nhất.

Nhưng xét một cách tổng thể thì Gai mạnh chẳng thua kém gì Kakashi. Nếu như Kakashi được mệnh danh là ninja sao chép có thể copy hơn 1000 nhẫn thuật thì Gai là một ninja thiên về thể thuật với sở trường tuyệt kỹ về thể thuật cực kỳ mạnh.

2. Hiruzen Sarutobi với Danzo Shimura

Hiruzen Sarutobi từng là bạn thân thời niên thiếu với Danzo Shimura và đều thuộc đội Goei Butai (Đội hộ vệ) do Hokage đệ nhị Senju Tobirama chỉ huy. Cả 2 cùng ưa thích món hijiki (một loại rong biển).

Tuy nhiên, D̼a̼n̼z̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼r̼u̼z̼e̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼i̼r̼u̼z̼e̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼1̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼i̼r̼u̼z̼e̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼è̼n̼ ̼n̼h̼á̼t̼ đã khiến Danzo tuột mất cơ hội trở thành Hokage vì không thể vượt qua thử thách của ngài Tobirama.

T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼T̼a̼m̼,̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼T̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼r̼u̼z̼e̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ê̼̣̼ ̼t̼a̼m̼.̼

3. Naruto Uzumaki với Sasuke Uchiha

Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto là hai nhân vật gần như mạnh nhất trong bộ anime Naruto đình đám của tác giả Kishimoto Masashi. Mặc dù là những người bạn thân nhưng họ cũng là đối thủ lớn nhất luôn c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼. Nếu đánh giá khách quan thì đây chính là cặp đôi được cho là nhiều duyên nợ nhất phim. Naruto và Sasuke đã từng ở chung một đội dưới sự hướng dẫn của thầy Kakashi, c̼ù̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼ ̼n̼ụ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

Bên cạnh đó, ngay trong lần đầu tiên gặp Sasuke khi vẫn còn là ninja tập sự, Naruto đã xem cậu ta như một đối thủ không đội trời chung và quyết tâm chứng tỏ bản thân với Sasuke. Không chỉ vậy, Sasuke cũng có thể được xem là tình địch của Naruto.

4. Uchiha Madara với Hashirama Senju

M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼(̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼

Vì vậy, M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼