5 Lý Do Ủng Hộ Việc Orochimaru Xứng Đáng Có Được Cơ Hội Chuộc L̼ỗ̼i̼ Trong Boruto

0
339

Orochimaru từng là nhân vật p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ chính trong Naruto một thời gian, nhưng đã c̼ả̼i̼ ̼t̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ vào cuối của bộ truyện và đây là lý do tại sao hắn xứng đáng được chuộc l̼ỗ̼i̼.

Là một bộ phim hoạt hình dài tập với nhiều arc và cốt truyện phức tạp, Naruto đã giới thiệu một dàn nhân vật biểu tượng xuất sắc. Đặc biệt, những phản diện của series nổi tiếng với những điều t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ mà họ đã làm, trong khi cũng đóng vai trò là nhân vật để người hâm mộ thích hay g̼h̼é̼t̼.

Một trong những k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ệ̼ như mọi người nghĩ.

Dưới đây là những cách Orochimaru xứng đáng được chuộc l̼ỗ̼i̼:

5. Đã từng là anh hùng của Làng Lá

Naruto: 5 lý do ủng hộ việc Orochimaru xứng đáng có được cơ hội chuộc lỗi trong Boruto - Ảnh 1.

Ngày trước, khi Orochimaru chưa là một nhân vật p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼, hắn là ninja sinh ra và lớn lên ở Làng Lá. Ở đó, Orochimaru được huấn luyện cùng với Jiraiya và Tsunade bởi Hokage đệ tam. Vì sức mạnh và nỗ lực của họ t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼S̼a̼n̼n̼i̼n̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

4. Đứng về phía lực lượng đồng minh

Naruto: 5 lý do ủng hộ việc Orochimaru xứng đáng có được cơ hội chuộc lỗi trong Boruto - Ảnh 2.

Mặc dù là một trong những nhân vật p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ tái xuất suốt bộ truyện, Orochimaru đã thay lòng đổi dạ lúc quan trọng nhất. Trong c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ tư, hắn đã được Sasuke hồi sinh để biết sự thật về Itachi và Làng Lá. Thay vì tham gia cùng các nhân vật p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ trong c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ cơ thể Sasuke như mọi người mong đợi, Orochimaru đã chọn không làm điều đó. Hắn quyết định giúp Sasuke và làm theo bất cứ điều gì cậu muốn trong đầu.

3. Hồi sinh các Hokage c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼

Naruto: 5 lý do ủng hộ việc Orochimaru xứng đáng có được cơ hội chuộc lỗi trong Boruto - Ảnh 4.

Sau khi được hồi sinh thông qua n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼k̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ tư, Orochimaru được Sasuke yêu cầu cho cậu câu trả lời về sự thật đằng sau Làng Lá và tộc Uchiha. Orochimaru sau đó đã hồi sinh bốn Hokage đã c̼h̼ế̼t̼ để chia sẻ khía cạnh của họ về câu chuyện.

Từ cử chỉ này, Sasuke đã có thể hiểu lại những gì cậu nghĩ mình biết. Cuối cùng Sasuke cũng có thể từ bỏ mong muốn t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ của mình, và điều đó sẽ khó thực hiện hơn nếu không có kỹ thuật Summoning: Impure World Reincarnation tiện dụng của Orochimaru.

2. Đã cứu Tsunade

Naruto: 5 lý do ủng hộ việc Orochimaru xứng đáng có được cơ hội chuộc lỗi trong Boruto - Ảnh 3.

Orochimaru và Tsunade đã có một lịch sử lâu dài cùng nhau với tư cách là đồng đội cũ và đồng minh trong cuộc đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼, đổi lấy việc hồi sinh những người thân yêu đã ngã xuống. Tsunade cuối cùng đã t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i.

Mặc dù mối q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ giữa họ không bao giờ sửa đổi hoàn toàn, nhưng sự thay đổi của Orochimaru trong đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ shinobi lần thứ tư đã cứu Tsunade. Sau khi bị Madara đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼, bà được tìm thấy bởi Orochimaru, hắn đã giúp một tay, ra lệnh cho Karin và Suigetsu c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ cho Tsunade.

1. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai

Naruto: 5 lý do ủng hộ việc Orochimaru xứng đáng có được cơ hội chuộc lỗi trong Boruto - Ảnh 5.

Orochimaru chắc chắn đã làm một số điều k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼, Orochimaru dường như đã khác và thay đổi trong thời điểm hiện tại. Hắn thậm chí còn có một đứa con trai, người này còn được Orochimaru giao phó cho Làng Lá.