5 Nhân Vật Không Hề Biết Luffy Được Morgans Xưng Tụng Là Ngũ Hoàng

0
385

Vì những nhân vật này đều đang ở Wano trước khi tin tức này được đưa ra nên có lẽ thông tin Luffy được gọi là Ngũ Hoàng họ không hề biết.

Một trong những điều thú vị trong One Piece sau arc Đảo Bánh là Morgans đã đưa những tin tức g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ nói rằng Luffy xứng đáng được gọi là Ngũ Hoàng, và thành tích của cậu ấy trong sự kiện ở Đảo Bánh chính là chiến thắng trước tư lệnh ngọt mạnh nhất băng Big Mom.

Nhiều người đọc được thông tin này trên báo đã bàn luận về nó. Ví dụ như những người ở Dressrosa, Alabasta, nhóm Firetank, Crocodile và các thành viên của Đại Hạm đội Mũ Rơm như Bartolomeo, Marines. Nhưng vẫn còn 1 số nhân vật trong One Piece không biết rằng Luffy được gọi là Ngũ Hoàng, họ là những người ở Wano.

Lưu ý: Danh sách này tôi chỉ đề cập đến những người biết về tình hình của thế giới bên ngoài. Những nhân vật như Tsuru và Tama chắc chắn không biết nên sẽ không được tính.

1. Eustass Kid

One Piece: 5 nhân vật không hề biết Luffy được Morgans xưng tụng là Ngũ Hoàng - Ảnh 3.

E̼u̼s̼t̼a̼s̼s̼ ̼K̼i̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼ở̼ ̼U̼d̼o̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼K̼i̼d̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼r̼c̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼B̼á̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼L̼a̼w̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼J̼i̼n̼b̼e̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼.̼

2. Roronoa Zoro – đại diện cho 1 số thành viên băng Mũ Rơm, những người đầu tiên đến Wano

One Piece: 5 nhân vật không hề biết Luffy được Morgans xưng tụng là Ngũ Hoàng - Ảnh 1.

K̼h̼i̼ ̼l̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ê̼̼̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼R̼o̼b̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼̼̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼O̼n̼i̼g̼a̼s̼h̼i̼m̼a̼,̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼B̼á̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼o̼ ̼M̼o̼r̼g̼a̼n̼s̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

Có vẻ như Zoro vừa phát hiện ra rằng tiền thưởng của Sanji đã vượt qua anh ta vào cuối phần thứ hai của arc Wano, khi đó anh t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ Sanji với Enma. Điều này khiến tôi cảm thấy rằng nếu Oda không cho băng Mũ Rơm trao đổi thông tin, chẳng hạn như tiền thưởng của Zoro với Sanji, thì thông tin đó vẫn chưa được nói ra.

3. Trafalgar Law

One Piece: 5 nhân vật không hề biết Luffy được Morgans xưng tụng là Ngũ Hoàng - Ảnh 2.

Mặc dù Law là đồng minh mạnh mẽ của Luffy, nhưng anh ta không biết tất cả những bước tiến của Luffy. Law đã đến Wano đầu tiên và việc liên lạc với thế giới bên ngoài đã gặp rắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼. Law chỉ bị sốc khi Jinbe xuất hiện và nói rằng anh ấy đã gia nhập băng Mũ Rơm. Từ đó, có thể đoán rằng rất có thể anh ta thậm chí không biết rằng Luffy được gọi là Ngũ Hoàng.

4. Kin’emon – đại diện cho toàn bộ nhóm Cửu Hồng Bao

One Piece: 5 nhân vật không hề biết Luffy được Morgans xưng tụng là Ngũ Hoàng - Ảnh 4.

Việc Luffy bây giờ được Morgans gọi là Ngũ Hoàng, có thể là ngay cả Kin’emon cũng không hiểu được ý nghĩa của cái danh xưng này. Điều rõ ràng là anh ấy vẫn sẽ coi Luffy như một đồng minh quý giá. Bên cạnh đó, Cửu Hồng Bao như Kawamatsu, Denjiro và Ashura Douji có thể không biết đầy đủ về khái niệm Yonko vì họ vẫn chưa rời khỏi đất nước Wano.

5. Caribou

One Piece: 5 nhân vật không hề biết Luffy được Morgans xưng tụng là Ngũ Hoàng - Ảnh 5.

Caribou là một người ngoài cuộc có thể không biết rằng Luffy được Morgans gọi là Ngũ Hoàng. Bởi anh ta đã b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼U̼d̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ố̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ mà thôi.