5 p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ nhất One Piece, đọc xong mới thấy Buggy vẫn còn “b̼á̼ ̼đ̼ạ̼o̼“ c̼h̼á̼n̼

0
348

Cùng đ̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼a̼ top 5 nhân vật v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ nhất trong One Piece, n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼m̼ hơn cả t̼h̼á̼n̼h̼ ̼h̼ề̼ Buggy.

S̼ơ̼n̼ ̼t̼ặ̼c̼ Higuma

5 phản diện vô dụng nhất One Piece, đọc xong mới thấy Buggy vẫn còn bá đạo chán - Ảnh 3.

S̼ơ̼n̼ ̼t̼ặ̼c̼ Higuma

S̼ơ̼n̼ ̼t̼ặ̼c̼ Higuma được xem là p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ t̼o̼ ̼g̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ One Piece. Hắn ngang nhiên s̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ như Shanks Tóc Đỏ. Với mức tiền t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ là 8 triệu Berry, hắn rất tự tin về việc có thể t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ được Shanks. T̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ của Higuma là tờ lệnh t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ đầu tiên được giới thiệu trong truyện. T̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼i̼g̼u̼m̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼V̼u̼a̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.

Morgan T̼a̼y̼ ̼R̼ì̼u̼

Morgan T̼a̼y̼ ̼R̼ì̼u̼ là cựu Đại tá Hải Quân, sĩ quan Hải Quân đầu tiên được nhìn thấy trong bộ truyện. Hắn là nhân vật p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ thứ ba của Romance Dawn Arc. Sau t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ Zoro và Luffy, Hắn bị t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ danh hiệu Đại tá. Ông ta cũng là cha của Helmeppo.

5 phản diện vô dụng nhất One Piece, đọc xong mới thấy Buggy vẫn còn bá đạo chán - Ảnh 2.

Morgan T̼a̼y̼ ̼R̼ì̼u̼

Morgan là một kẻ đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼, làm rất ít nhưng g̼i̼e̼o̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ cho công dân của thị trấn.Để tr̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ của Phó đô đốc Garp, h̼ắ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ làm c̼o̼n̼ ̼t̼i̼n̼. Hắn luôn cho rằng, trên đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼”̼C̼ấ̼p̼ ̼B̼ậ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.Hễ có ai k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,thậm chí g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼. Khi 1 viên Đại úy dưới quyền ông n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ 1̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,ông đã d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ì̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼. Đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ là vậy tuy nhiên M̼o̼r̼g̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼.

Mr. 9

Mr. 9 là đối tác nam của Miss Wednesday trong suốt thời gian cô x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼B̼a̼r̼o̼q̼u̼e̼ ̼W̼o̼r̼k̼s̼. Được biết Mr. 9 đủ n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ để trở thành 1 nhân viên cấp cao. C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼, ông có thể để n̼h̼à̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ò̼n̼.

5 phản diện vô dụng nhất One Piece, đọc xong mới thấy Buggy vẫn còn bá đạo chán - Ảnh 4.

Tuy vậy nếu so sánh sức mạnh với các nhân vật trong One Piece thì ông là một đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ đối với các n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼r̼.̼5̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ là một người khá ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ với Zoro.

Spandam

Spandam là một kẻ có t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ và ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ Buster Call. Spandam cũng thuộc ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼ụ̼ Enies Lobby cho nhóm Lucci.

5 phản diện vô dụng nhất One Piece, đọc xong mới thấy Buggy vẫn còn bá đạo chán - Ảnh 5.

Spandam

Spandam vừa là c͢h͢ỉ͢ ͢h͢u͢y͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢C͢P͢9͢,͢ ͢v͢ừ͢a͢ ͢l͢à͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢a͢i͢ ͢q͢u͢ả͢n͢ ͢đ͢ả͢o͢ ͢t͢ư͢ ͢p͢h͢á͢p͢ ͢E͢n͢i͢e͢s͢ ͢L͢o͢b͢b͢y͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢h͢ắ͢n͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢k͢h͢á͢ ͢y͢ế͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢s͢ố͢ ͢D͢o͢r͢i͢k͢i͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢c͢ó͢ ͢9͢ ͢m͢à͢ ͢t͢h͢ô͢i͢. Spandam là 1 kẻ b̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ từ cha mình mà thôi.

Foxy

Foxy là thuyền trưởng của băng hải tặc Foxy. Hắn s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ Noro Noro hệ Paramecia, có k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼0̼s̼. Nhưng thật ra, Foxy chỉ có thể tạm thời làm chậm người và đồ vật bằng sức mạnh trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của mình, c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ đ̼ò̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ bằng k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ này. Chính vì vậy mà cuộc c̼h̼i̼ế̼n̼ của Foxy với Luffy và băng Mũ Rơm khiến người xem cảm thấy k̼h̼á̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ khá là cao.

5 phản diện vô dụng nhất One Piece, đọc xong mới thấy Buggy vẫn còn bá đạo chán - Ảnh 6.

Foxy

Nếu để 5 nhân vật kể trên c̼h̼i̼ế̼n̼ đ̼ấ̼u̼ với t̼h̼á̼n̼h̼ ̼h̼ề̼ Buggy thì chắc chắn họ chẳng phải là đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ của t̼h̼á̼n̼h̼ ̼h̼ề̼ của chúng ta. Ít ra với n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của mình, nếu không đủ sức mạnh, thì khó có ai có đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ được Buggy. Trong 5 cái tên trên, theo các bạn đâu là cái tên v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ nhất.