6 Nhân Vật “Sống Thì Dai” G̼i̼ế̼t̼ Cũng Khó Nhất Trong Naruto

0
553

Hãy cùng chúng tôi điểm qua danh sách các nhân vật “g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”, thậm chí là “trẻ mãi không già” trong series Naruto và Boruto nhé!

1. Kakuzu


Kakuzu là một kẻ r̼ấ̼t̼ ̼h̼á̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ và danh lợi xuất thân từ làng Thác nước, số̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼m̼ồ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼K̼a̼k̼u̼z̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼i̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼, mỗi quả gồm chứa các yếu tố Thủy (nguyên tố gốc của Kakuzu), Hỏa, Lôi, Phong và Thổ.

M̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼S̼h̼u̼r̼i̼k̼e̼n̼ ̼R̼a̼s̼e̼n̼g̼a̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼i̼m̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ỏ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼d̼o̼r̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼a̼k̼u̼z̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼“̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼

2. Sasori


Sasori là bậc thầy điều khiển, chế tạo rối của làng Cát. Thứ mà Sasori để lại sau mỗi c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ là một vùng cát thấm đ̼ỏ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼, chính vì thế nên hắn được gán cho biệt danh là “Sasori của Cát Đỏ” hay Xích sa Sasori. Năm 15 tuổi, Sasari đã rời bỏ làng Cát và được gắn cho các mác tộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ cấp S, rồi trở thành thành viên của tổ chức Akatsuki.

Sasori đã tự biến cơ thể mình thành một con rối và h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ của Sasori là bộ phận còn sống duy nhất được giữ lại, nên cơ thể người rối của anh ta gần như là bất khả h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼. Khi cơ thể bị t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ quá nặng, Sasori có thể nhanh chóng chuyển đổi hạt nhân của hắn sang một con rối khác.

3. Hidan


Có xuất thân từ làng Cỏ –m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼, h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼J̼a̼s̼h̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

Đạo Jashin đã đem tới cho Hidan một cơ thể b̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼, hắn không thể bị g̼i̼ế̼t̼ bởi bất kì c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ vật lý nào. Thậm chí, tấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

C̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼,̼ ̼S̼h̼i̼k̼a̼m̼a̼r̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼d̼ụ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ẫ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼

4. Orochimaru


Orochimaru là một trong ba Sannin huyền thoại của Konoha cùng với Jiraiya và Tsunade Senju. Orochimaru được đào tạo bởi Hokage đệ tam Hiruzen Sarutobi, một nhẫn giả vô cùng xuất sắc, hiểu biết nhiều loại nhẫn thuật.

Orochimaru luôn muốn biết về tất cả nhẫn thuật tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, đời người là hữu hạn, mạng sống con người ngắn ngủi nên để học hết các nhẫn thuật thì một đời người là không đủ. Do đó, Orochimaru đã tìm ra một cách để kéo dài tuổi thọ của mình để thực hiện mục đích của mình, hắn thay đổi cơ thể để trở nên trẻ hơn, khỏe hơn và kéo dài tuổi thọ.

5. Madara Uchiha


M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼h̼ậ̼p̼ ̼V̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼g̼h̼t̼ ̼G̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼U̼ế̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼h̼ã̼n̼.̼

6. Kaguya Otsutsuki và các thành viên của gia tộc Otsutsuki


Có vẻ như các thành viên trong gia tộc Otsutsuki có thể sống rất rất lâu. Họ trồng rất nhiều hạt giống của trái chakra ở hành tinh có sự sống và sau đó ăn trái cấm của Thần Thụ để đạt được nhiều sức mạnh và trường tồn cùng thời gian.

Nhân vật tiêu biểu nhất mà chúng ta có thể nhắc tới là Nữ thần thỏ Kaguya Otsutsuki, người đầu tiên sở hữu chakra trên Trái Đất. Mặc dù hết lần này đến lần khác bà bị hai con trai phong ấn và sau này là bộ đôi Naruto và Sasuke nhưng bà ta vẫn còn sống. Thậm chí, sau hàng thập kỉ trôi qua, Kaguya vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.