7 Nhân Vật Mạnh Áp Đảo Nhờ Sử Dụng Được Nguyên Tố “Hiếm” Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼n̼

0
282

Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼ kết hợp là thứ mà không phải ninja nào cũng có thể sử dụng được.

Ngoài năm nguyên tố chakra tự nhiên cơ bản, trong Naruto còn có nguyên tố Âm và Dương. Nhiều ninja có thể sử dụng cùng lúc cả Âm và Dương, hoặc cả hai cùng một lúc. Mặc dù vậy, không có nhiều người dùng được nguyên tố Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ kết hợp. Âm gắn liền với năng lượng tinh thần và Dương gắn liền với năng lượng vật lý của mỗi cá nhân. Cần phải sử dụng cả hai loại năng lượng này để định hình chakra dùng cho các nhẫn thuật. Như vậy, cơ sở của việc vận chakra và sử dụng nhẫn thuật là dựa trên Âm – Dương Độn.

Cùng điểm qua những người có khả năng dùng Âm – Dương độn kết hợp trong series Naruto nhé!

1. Asura Otsutsuki

Naruto: 7 nhân vật mạnh áp đảo nhờ sử dụng được nguyên tố hiếm Âm-Dương độn - Ảnh 5.

Asura là người con trai được chọn thừa hưởng sức mạnh của Hagoromo, vì cách sống chan hòa và yêu thương mọi người, dù về cơ bản anh ấy không mạnh mẽ bằng anh trai mình. Và một trong những thức mà Asura được thừa hưởng là sự k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼  nguyên tố Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ .

2. Kaguya Otsutsuki

Naruto: 7 nhân vật mạnh áp đảo nhờ sử dụng được nguyên tố hiếm Âm-Dương độn - Ảnh 2.

K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼a̼r̼k̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼,̼ bao gồm cả Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ . Điều này được giải thích trong Databook thứ tư của bộ truyện Naruto, mặc dù nữ thần Thỏ chưa bao giờ thể hiện phong cách sử dụng Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ .

3. Hagoromo Otsutsuki

Naruto: 7 nhân vật mạnh áp đảo nhờ sử dụng được nguyên tố hiếm Âm-Dương độn - Ảnh 3.

Hagoroma là Lục Đạo Tiên Nhân, người sáng lập ra giới nhẫn giả, và ông cũng có thể dùng nguyên tố Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ đến mức thượng thừa. Ông có thể dùng Âm Độn để tạo ra một hình thể và sau đó dùng Dương Độn để thổi sự sống vào thứ mình vừa tạo ra. Nói cách khác, ông có thể tạo ra sự sống từ hư không. Khi Hagoromo tạo ra chín bijuu, ông cũng làm theo cách này.

4. Hamura Otsutsuki

Naruto: 7 nhân vật mạnh áp đảo nhờ sử dụng được nguyên tố hiếm Âm-Dương độn - Ảnh 4.

Giống như anh trai của mình, Hamura cũng có thể sử dụng Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼. Ông ta đã thể hiện sức mạnh này khi sử dụng Gudoudama. Nói rõ hơn, Gudoudama là đặc tính mà chỉ riêng những người sở hữu sức mạnh của Lục Đạo mới có. Chúng là những quả cầu màu đen thấm nhuần năng lượng của Âm Dương Độn, được tạo bởi 5 thuộc tính chakra cơ bản, chỉ có thể tạo ra bởi kẻ sở hữu tất cả thuộc tính chakra và H̼u̼y̼ế̼t̼ Kế Giới Hạn.

5. Uchiha Obito

Naruto: 7 nhân vật mạnh áp đảo nhờ sử dụng được nguyên tố hiếm Âm-Dương độn - Ảnh 6.

Khi trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ, Obito có thể sử dụng nguyên tố Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼. Giống như Hamura, sức mạnh Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ của anh được thể hiện khi sử dụng Gudoudama và một số v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ Rikudou khác từ Gudoudama. Mặc dù vậy, Obito không giỏi sử dụng kỹ thuật Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ và các biến thể không giống Madara.

6. Uchiha Madara

Naruto: 7 nhân vật mạnh áp đảo nhờ sử dụng được nguyên tố hiếm Âm-Dương độn - Ảnh 7.

Trong cùng điều kiện với Obito, yếu tố Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ của Madara trở nên mạnh mẽ hơn. Theo thông tin từ Databook thứ tư của Naruto, chúng ta biết rằng Madara đã có yếu tố Âm dương trước khi anh ta c̼h̼ế̼t̼ vì tuổi già. Anh ta thậm chí còn sử dụng yếu tốÂ̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼  để làm cho Zetsu trắng mạnh hơn.

7. Uzumaki Naruto

Naruto: 7 nhân vật mạnh áp đảo nhờ sử dụng được nguyên tố hiếm Âm-Dương độn - Ảnh 8.

Naruto có chakra Yang của Kurama và được ban cho sức mạnh của Rikudou và có thể sử dụng Rikudou Senjutsu, cho thấy Naruto cũng có thể sử dụng Â̼m̼-̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ . Đặc biệt, nhờ có được sức mạnh của Hagoromo Otsutsuki, Naruto có thể sử dụng hoàn hảo Âm – dương độn, nhờ thế có thể cứu Guy khỏi tay t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ khi mở cổng số 8 trong Bát Môn Độn Giáp và giúp Kakashi có lại con mắt đã bị Madara c̼ư̼ớ̼p̼ mất. Không những thế, Lục đạo hiền nhân cảnh giới còn giúp Naruto áp đảo Madara trong trạng thái Jinchuriki của Thập Vĩ.