Big Mom muốn loại b̼ỏ̼ Zeus, “p̼e̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼“ sắp quay lại với hoa tiêu Nami?

0
379

One Piece chap 1010 chứng kiến cảnh Big Mom được Prometheus c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ngay khi bà ta chuẩn b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼. Có vẻ như Prometheus đã y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼Z̼e̼u̼s̼.

Ngoài màn “tầm sư học đạo” của Luffy trong One Piece chap 1010 khi cậu đã s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ Tứ Hoàng này thì Tứ Hoàng khác là Big Mom cũng đã đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ Theo thông tin chính thức của chap mới này thì Prometheus đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ Big Mom n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼. Big Mom khen ngợi Prometheus sau đó p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼Z̼e̼u̼s̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼. Prometheus ngay lập tức nói với Big Mom là Zeus luôn c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ cho Big Mom. Thậm chí Prometheus đã y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ Big Mom một việc.

One Piece: Big Mom muốn loại bỏ Zeus, pet khủng sắp quay lại với hoa tiêu Nami? - Ảnh 1.

Rất có thể thứ mà Prometheus y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ chính là loại b̼ỏ̼ Zeus vì l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼. Thực tế điều này là dễ dàng với Big Mom, câu hỏi đặt ra là liệu rằng khi Big Mom muốn loại b̼ỏ̼ Zeus thì l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ hoàn toàn hay không. Như chúng ta đã biết thì Zeus là do n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ để loại b̼ỏ̼ linh hồn này nếu như nó v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.

One Piece: Big Mom muốn loại bỏ Zeus, pet khủng sắp quay lại với hoa tiêu Nami? - Ảnh 2.

Trước đó tại đảo Bánh Zeus vì t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ Big Mom. Người sử dụng Zeus và t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼m̼i̼, cô hoa tiêu xinh đẹp của băng Mũ Rơm. Sau đó vì sợ Big Mom t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼Z̼e̼u̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼a̼m̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ của mình.

Xét về sức mạnh và đ̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼e̼u̼s̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ cho Nami. U̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼N̼a̼m̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼Z̼e̼u̼s̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼. Xét về mặt bản chất, có lẽ Zeus cũng muốn làm “p̼e̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼” của Nami nhưng l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ lại Big Mom. Vậy câu hỏi đặt ra là khi chính người tạo ra Zeus muốn t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ nó, điều gì sẽ diễn ra?

One Piece: Big Mom muốn loại bỏ Zeus, pet khủng sắp quay lại với hoa tiêu Nami? - Ảnh 3.

Hiện tại thì Nami cũng đang có mặt tại trận c̼h̼i̼ế̼n̼ Wano, cô đang cùng Usopp phải đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ với 2 chị em Ulti và Page One, 2 chỉ huy cao cấp trong hàng ngũ băng Bách Thú và thuộc l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼u̼ệ̼ Tobi Roppo. Với c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼a̼m̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼U̼s̼o̼p̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼Z̼o̼a̼n̼ ̼C̼ổ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼. Vì vậy rất có thể Oda sẽ tìm cách để khiến Nami và Usopp dành c̼h̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ nhất. Và chi tiết c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼r̼o̼m̼e̼t̼h̼e̼u̼s̼ ̼v̼à̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼1̼0̼1̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼n̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼Z̼e̼u̼s̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼m̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼Z̼e̼u̼s̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼a̼m̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼U̼s̼o̼p̼p̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼cặp đôi Ulti và Page One.

Các bạn nghĩ sao về điều trên, hãy để lại ý kiến của mình về việc Zeus và Nami t̼á̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ với nhau trong cuộc c̼h̼i̼ế̼n̼ tại Wano nhé!