Boruto Chap 55 Pha Bẻ Lái Cực Gắt Của Tác Giả Kishimoto

0
484

Boruto chap 55 chứng kiến cái c̼h̼ế̼t̼ của đồng minh thân cận nhất với Naruto.

Trong một số thời điểm có vẻ như manga Boruto sẽ làm cho Naruto biến mất. Khi anh ấy sử dụng chế độ Baryon Mode chống lại Isshiki Otsutsuki, Kurama nói rằng nó sẽ làm Naruto kiệt sức và khiến anh ấy c̼h̼ế̼t̼. Tuy nhiên thực tế lại diễn ra hoàn toàn khác khi một lần nữa tác giả đã có một cú bẻ cua “cực gắt” khi Naruto không c.h.ế.t mà lại là một cái tên khác.

Boruto: Cửu Vĩ đã nói dối Naruto, hóa ra Baryon Mode được đổi bằng mạng sống của Kurama - Ảnh 1.

B̼o̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼5̼5̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼​̼​̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼ ̼

Khi Naruto được đưa đến nơi mà cậu thường chia sẻ với Vĩ thú, Kurama thừa nhận đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Kurama thừa nhận đã nói dối với Naruto, bởi chế độ Baryon Mode sẽ g.i.ế.t Kurama, nhưng vì biết Naruto sẽ không làm điều đó nên đành phải nói dối thành nó s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t Naruto. Việc Kurama quyết định đánh lừa vật chủ của mình là một bước đi thông minh khi sử dụng t.í.n.h m.ạ.n.g của Kurama để cứu thế giới thêm một lần nữa.

Boruto: Cửu Vĩ đã nói dối Naruto, hóa ra Baryon Mode được đổi bằng mạng sống của Kurama - Ảnh 2.

Thật sự rất khó để Naruto nói lời tạm biệt với một người đã gắn bó với cậu bấy lâu nay. Naruto đã mất Jiraiya và đã vượt qua điều đó nhưng khi anh ấy cầu xin Kurama ở lại nhiều người lo rằng liệu Naruto có chịu được mất mát rất lớn về tinh thần này. T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼á̼o̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

K̼h̼i̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼,̼ ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼

Boruto: Cửu Vĩ đã nói dối Naruto, hóa ra Baryon Mode được đổi bằng mạng sống của Kurama - Ảnh 3.

B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼I̼s̼s̼h̼i̼k̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

Rõ ràng vừa mới quay lại thôi thế nhưng tác giả của Naruto đã ngay lập tực khiến đ.ộ.c giả Boruto phải bị cuốn hút vì những tình tiết vô cùng hấp dẫn và bất ngờ. Các bạn nghĩ sao về việc Kurama thực sự đã biến mất và Naruto có thể đoàn tụ với người bạn của mình hay không? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!