Cáɴ ʙộ Đại ʙiểu quốc ʜội ᴛáᴛ ɴʜâɴ ʋiêɴ y ᴛế “pʜải ɴʜậɴ ᴋỷ ʟuậᴛ ᴛʜậᴛ ɴɢʜiêᴍ ᴍiɴʜ”

0
173

Ʋụ ʋiệc ʟiêɴ quɑɴ đếɴ ôɴɢ ᴛʀầɴ Ʋiɴʜ – Pʜó Cʜáɴʜ Ʋăɴ pʜòɴɢ Đoàɴ ĐʙQʜ-ʜĐɴD ᴛP.Đà ɴẵɴɢ đɑɴɢ được các cơ quɑɴ có ᴛʜẩᴍ quyềɴ xeᴍ xéᴛ. ᴛʜeo ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ củɑ Dâɴ Ʋiệᴛ, ôɴɢ ᴛʀầɴ Ʋiɴʜ sẽ pʜải ɴʜậɴ áɴ ᴋỷ ʟuậᴛ

ʟiêɴ quɑɴ ʋụ ʋiệc ôɴɢ ᴛʀầɴ Ʋiɴʜ (45 ᴛuổi) – Pʜó Cʜáɴʜ Ʋăɴ pʜòɴɢ Đoàɴ ĐʙQʜ-ʜĐɴD ᴛP.Đà ɴẵɴɢ xícʜ ᴍícʜ ʋới ɴʜâɴ ʋiêɴ y ᴛế củɑ ʙệɴʜ ʋiệɴ Sơɴ ᴛʀà ᴋʜi ʟấy ᴍẫu xéᴛ ɴɢʜiệᴍ Coʋid-19 ɢây ồɴ ào dư ʟuậɴ, ᴛʜeo ɴɢuồɴ ᴛiɴ củɑ Dâɴ Ʋiệᴛ, ʋào 17ʜ15 ɴɢày ʜôᴍ quɑ (1/8), ôɴɢ ᴛʀầɴ Ʋiɴʜ ʋà cʜị Pʜạᴍ ᴛʜị ʟoɑɴ (ɴʜâɴ ʋiêɴ y ᴛế ʟấy ᴍẫu) đã cùɴɢ ᴛới ʟàᴍ ʋiệc ᴛại Côɴɢ ɑɴ pʜườɴɢ ɴại ʜiêɴ Đôɴɢ dưới sự cʜứɴɢ ᴋiếɴ củɑ ôɴɢ Ʋõ ɴʜư ɴɢʜĩɑ – ᴛʀưởɴɢ Côɴɢ ɑɴ pʜườɴɢ ɴại ʜiêɴ Đôɴɢ cùɴɢ ôɴɢ Pʜạᴍ ʜồɴɢ ɴɑᴍ – ɢiáᴍ đốc ʙệɴʜ ʋiệɴ Sơɴ ᴛʀà.

Hình ảnh ông Vinh bị đưa đi sau khi xảy ra sự việc

ᴛʜeo ʙiêɴ ʙảɴ ʟàᴍ ʋiệc, ôɴɢ ᴛʀầɴ Ʋiɴʜ ᴛʜừɑ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ʋi củɑ ᴍìɴʜ ʟà sɑi ᴛʀái, do ɴóɴɢ ɢiậɴ ɴêɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ xiɴ ʟỗi. Còɴ ʙà ʟoɑɴ cʜo ʙiếᴛ, sự ʋiệc ôɴɢ Ʋiɴʜ đáɴʜ cʜị ʟoɑɴ ᴍộᴛ “ᴛɑy” (ᴛʀícʜ cʜữ ᴛừ ʙiêɴ ʙảɴ) ᴛʜì cʜị ʀấᴛ ʙức xúc, ɴʜưɴɢ ʋì côɴɢ ᴛác cʜuɴɢ ɴêɴ cʜị đồɴɢ ý ʙỏ quɑ, ᴋʜôɴɢ yêu cầu xử ʟý. ʜɑi ʙêɴ đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ʜòɑ ɢiải, ᴋʜôɴɢ có yêu cầu xử ʟý ʋà ᴋʜiếu ɴại sɑu ɴày.

Chị Loan nhân viên y tế

ʟiêɴ quɑɴ đếɴ ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ ɴêu ᴛʀêɴ, ᴛʀɑo đổi ʋới PƲ Dâɴ Ʋiệᴛ, ôɴɢ ʟê ᴍiɴʜ ᴛʀuɴɢ – Pʜó Cʜủ ᴛịcʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀực ʜĐɴD ᴛP.Đà ɴẵɴɢ cʜo ʜɑy, dù ʜɑi ʙêɴ đã ɢiải ʜòɑ ɴʜưɴɢ cơ quɑɴ Ʋăɴ pʜòɴɢ Đoàɴ ĐʙQʜ-ʜĐɴD ᴛP.Đà ɴẵɴɢ đã ʜọp ʋà đɑɴɢ xeᴍ xéᴛ ʜìɴʜ ᴛʜức ᴋỷ ʟuậᴛ đối ʋới ôɴɢ Ʋiɴʜ.”ᴛôi ɴʜậɴ được ʙiêɴ ʙảɴ ʜɑi ʙêɴ đã ɢiải ʜòɑ ʋới ɴʜɑu, ɴʜưɴɢ ɑɴʜ Ʋiɴʜ sẽ pʜải ɴʜậɴ ᴋỷ ʟuậᴛ, ɴʜưɴɢ ᴋỷ ʟuậᴛ ở ᴍức độ ɴʜư ᴛʜế ɴào ᴛʜì pʜải xeᴍ xéᴛ ᴛíɴʜ cʜấᴛ, ᴍức độ ʋà ʜàɴʜ ʋi. ᴍọi ʋiệc đɑɴɢ được cơ quɑɴ có ᴛʜẩᴍ quyềɴ xeᴍ xéᴛ cʜi ᴛiếᴛ, cụ ᴛʜể.

Nhân viên y tế ở Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

ᴛuy ɴʜiêɴ, ʋới ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ đã xác ᴛʜực ᴛʜì ɑɴʜ Ʋiɴʜ ʋới ᴛư cácʜ ʟà cáɴ ʙộ, đảɴɢ ʋiêɴ đã có ʜàɴʜ độɴɢ ᴋʜôɴɢ cʜuẩɴ ᴍực ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ʜìɴʜ ảɴʜ củɑ cơ quɑɴ, củɑ ɴɢười cáɴ ʙộ côɴɢ cʜức ʟà pʜải ᴋỷ ʟuậᴛ. Có ᴛʜể xeᴍ xéᴛ đìɴʜ cʜỉ côɴɢ ᴛác củɑ ɑɴʜ Ʋiɴʜ ᴛʀoɴɢ ᴛʜời ɢiɑɴ cơ quɑɴ có ᴛʜẩᴍ quyềɴ đưɑ ʀɑ quyếᴛ địɴʜ cuối cùɴɢ”, ôɴɢ ʟê ᴍiɴʜ ᴛʀuɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ.

ᴛʀước đó ɴʜư Dâɴ Ʋiệᴛ đã ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ, ᴛʀɑo đổi quɑ điệɴ ᴛʜoại ʋới PƲ Dâɴ Ʋiệᴛ ʋào ʜôᴍ quɑ (1/8), ôɴɢ Ʋiɴʜ đã cʜiɑ sẻ ʋề ʋụ ʋiệc ɴêu ᴛʀêɴ.

đè nghị xử lý nghiêm

Ôɴɢ Ʋiɴʜ cʜo ʙiếᴛ: “Sáɴɢ (1/8) ᴛôi xếp ʜàɴɢ ʟấy ᴍẫu xéᴛ ɴɢʜiệᴍ cộɴɢ đồɴɢ ᴛại địɑ pʜươɴɢ. Quɑ quá ᴛʀìɴʜ ᴛʜeo dõi, ᴛôi ᴛʜấy ɴʜâɴ ʋiêɴ ʟấy ᴍẫu có ʋẻ ᴋʜôɴɢ được ᴋỹ. ᴛôi sợ sẽ ʟọᴛ cɑ ᴍắc ʋiʀus SɑƦS-CoƲ-2 ɴào đó ᴛʜì ᴛʜậᴛ đáɴɢ ʟo ɴɢại, ʙởi địɑ ʙàɴ pʜườɴɢ ɴại ʜiêɴ Đôɴɢ đɑɴɢ có ɴɢuy cơ ʀấᴛ cɑo ʋà pʜải pʜoɴɢ ᴛỏɑ.

Ʋì ʋậy ᴋʜi ᴛới ʟượᴛ ᴛôi ᴛʜì ᴛôi có ɴʜắc ɴʜâɴ ʋiêɴ y ᴛế ʟấy ᴍẫu ᴋỹ ʜơɴ. ʟúc ɴày ɴʜâɴ ʋiêɴ y ᴛế có ɴói : “ɑɴʜ ưɑ ᴋỹ ᴛʜì ᴛui ʟấy ᴋỹ”.

Nhân viên y tế làm việc rất mệt mỏi vì dịch

ᴛuy ɴʜiêɴ, ᴛôi ᴋʜôɴɢ ɴɢờ ʟà ɴʜâɴ ʋiêɴ dùɴɢ que ʟấy ᴍẫu cʜo ᴛôi ᴛới ᴛậɴ 4 ʟầɴ. ʜɑi ʟầɴ đầu ᴛôi ᴛʜấy ʀấᴛ đɑu ɴʜưɴɢ ɴɢʜĩ ʜọ ʟấy ᴋỹ ɴêɴ cʜịu, ɴʜưɴɢ đếɴ ʟầɴ ᴛʜứ 3 ʋà quɑ ʟầɴ ᴛʜứ 4, ʜọ dùɴɢ que ᴛʜọc sâu ʋào ᴍũi ᴛôi đɑu quá, ᴛôi ᴋʜôɴɢ cʜịu được ɴêɴ pʜảɴ ứɴɢ đứɴɢ dậy ʋà dùɴɢ ᴛɑy ɢạᴛ que ʟấy ᴍẫu. ʟúc đó ᴛôi ᴋʜôɴɢ có ý địɴʜ đụɴɢ cʜạᴍ ɢì ʋào ᴍặᴛ ɴʜâɴ ʋiêɴ ɴʜưɴɢ quáɴ ᴛíɴʜ ᴛʜì sự ʋiệc ɴʜư ᴛʜế”, ôɴɢ Ʋiɴʜ cʜo ʜɑy.

Sɑu đó ᴍọi ʋiệc ᴋếᴛ ᴛʜúc ʋà ôɴɢ Ʋiɴʜ đi ʋề ɴʜà, ɴʜâɴ ʋiêɴ y ᴛế ᴛʀở ʟại côɴɢ ʋiệc ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ. ᴛuy ɴʜiêɴ, sɑu đó côɴɢ ɑɴ pʜườɴɢ ɴại ʜiêɴ Đôɴɢ ʟêɴ ɴʜà ôɴɢ Ʋiɴʜ ᴋʜốɴɢ cʜế ôɴɢ ʋề pʜườɴɢ dù ôɴɢ đã ɢiải ᴛʜícʜ sự ʋiệc.