Chứng kiến cảnh Luffy bị Kaido ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼, các fan One Piece khuyên băng Mũ Rơm “c̼h̼i̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ dần đi là vừa“

0
400

Với dạng lai mạnh nhất của mình, Kaido đã tung ra đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ cực mạnh có tên Tam Giới Ragnarok vào Luffy. Lo ngại trước điều này nhiều fan đùa rằng “băng Mũ Rơm nên c̼h̼i̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ dần đi”.

One Piece chap 1009 chứng kiến cảnh Zoro c̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ khi dùng ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ của 2 Tứ Hoàng. Trong khi đó Luffy đã dùng haki cấp cao và t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ Kaido lúc này đang ở dạng lai b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼é̼ ̼đ̼ò̼n̼. T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ trước việc Luffy k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ mình, Kaido đã t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼T̼a̼m̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼R̼a̼g̼n̼a̼r̼o̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ thuyền trường băng Mũ Rơm.

Chứng kiến cảnh Luffy bị Kaido ra đòn cực mạnh, các fan One Piece khuyên băng Mũ Rơm chia hành lý dần đi là vừa - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: FC One Piece Việt Nam

Chính vì cách tạo cốt truyện có phần ú̼p̼ ̼m̼ở̼ gây t̼ò̼ ̼m̼ò̼ của Oda mà cho đến tới thời điểm này chúng ta vẫn chưa biết Luffy có c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ đó hay né nó kịp thời hay không. Chúng ta chỉ biết rằng Zoro đã tỏ ra rất l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ cho thuyền trưởng của mình. Một điều dễ nhận ra đó là việc Kaido không còn vui tính như trước nữa, hắn đã tung ra một đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ thực sự n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼. Có lẽ như Tứ Hoàng này không còn k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ của Luffy.

Chứng kiến cảnh Luffy bị Kaido ra đòn cực mạnh, các fan One Piece khuyên băng Mũ Rơm chia hành lý dần đi là vừa - Ảnh 2.

C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ Tam Giới Ragnarok này, ngay lập tức trên các cộng đồng mạng xã hội đã t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ của Luffy sau c̼ú̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ của Kaido. Nhiều người l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ cho rằng, vì s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ “main main no mi” cho nên Luffy chắc chắn là chưa c̼h̼ế̼t̼ được. Tuy nhiên nếu như Oda để cho Luffy t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ này thì thực sự là h̼ơ̼i̼ ̼b̼u̼f̼f̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼à̼ cho nhân vật chính. Chính vì vậy nhiều khả năng trong một khoảnh khắc nào đó, Luffy đã nhanh chân t̼h̼o̼á̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ và không bị ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ này.

Chứng kiến cảnh Luffy bị Kaido ra đòn cực mạnh, các fan One Piece khuyên băng Mũ Rơm chia hành lý dần đi là vừa - Ảnh 3.

Trong khi đó, nhiều fan lại cảm thấy h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ với việc Luffy rất có thể đã bị đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼của Kaido. Nhiều người còn hài hước cho rằng “băng mũ rơm nên “c̼h̼i̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ dần đi là vừa”. Có fan còn hài hước hơn khi t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ rằng “One Piece thực ra k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ rồi, giờ là thời kỳ mới của Two Piece, nơi Kaido làm thuyền trưởng còn Zoro là hoa tiêu”. Tất nhiên đây chỉ là lời nói đùa của các fan mà thôi. Bằng một cách nào đó tất nhiên là phải hợp lý, Oda sẽ để Luffy v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ này mà thôi. Cái tài năng của Oda là sẽ để Luffy t̼h̼o̼á̼t̼ k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ nhưng bằng một cách rất hợp lý.

Chứng kiến cảnh Luffy bị Kaido ra đòn cực mạnh, các fan One Piece khuyên băng Mũ Rơm chia hành lý dần đi là vừa - Ảnh 4.

Điều này sẽ diễn ra trong One Piece chap 1010 tới đây và chúng ta sẽ thấy rằng Luffy thực sự mạnh như thế nào sau khi l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ được haki vũ trang cao cấp. Các bạn nghĩ sao về điều trên, hãy để lại ý kiến của mình nhé!