Chứng kiến cảnh Luffy n̼g̼ộ̼ ra sức mạnh, các fan p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ cho rằng Kaido “dạy“ tốt hơn Rayleigh

0
375

Tứ Hoàng Kaido đang v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ trở thành “người thầy b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼” k̼h̼i̼ế̼n̼ Luffy n̼g̼ộ̼ ra sức mạnh của h̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ bằng chính hành động của mình.

One Piece là câu chuyện về anh chàng Luffy, người mạnh lên sau những t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼. Đặc biệt sau sự kiện Marineford và m̼ấ̼t̼ đi người anh của mình Ace, Luffy đã trải qua 2 năm luyện tập đ̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ với Vua Bóng Tối Rayleigh. Với đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ sức mạnh và kinh nghiệm của mình, Rayleigh đã k̼h̼i̼ế̼n̼ Luffy mạnh lên, phát triển h̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼, n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ lẫn kinh nghiệm c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.

One Piece 1010: Chứng kiến cảnh Luffy ngộ ra sức mạnh, các fan phấn khích cho rằng Kaido dạy tốt hơn Rayleigh - Ảnh 1.

Không biết vì Luffy k̼é̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ hay Rayleigh nghĩ rằng sẽ có người t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ cho Luffy những thứ quan trọng để đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ với hải tặc mạnh nhất nên trong suốt 2 năm Luffy không hề biết về những thứ sức mạnh này. Đó chính là h̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ cao cấp, haki quan sát cấp cao có thể nhìn thấy cả được tương lai gần. Và quan trọng nhất dù sở hữu h̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ nhưng Rayleigh lại không hề t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ cho Luffy biết về thứ sức mạnh tạo nên sự khác biệt này.

One Piece 1010: Chứng kiến cảnh Luffy ngộ ra sức mạnh, các fan phấn khích cho rằng Kaido dạy tốt hơn Rayleigh - Ảnh 2.

Và có vẻ như cái n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ học bài của Luffy thêm một lần nữa lại p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ và người thầy b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼ trong t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ này chính là Tứ Hoàng Kaido. Chứng kiến cảnh Kaido nói chuyện với Zoro về h̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼, ngay lập tức cậu bé có khả năng c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ Luffy nhận ra đâu mới là b̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ sức mạnh của một Tứ Hoàng với những hải tặc bình thường. Thuyền trưởng băng Mũ Rơm nhận ra Kaido đã dùng h̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ có h̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ của mình để ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼, tạo ra một s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼. “Người thầy n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼” Kaido đã c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼”̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼”̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼One Piece 1010: Chứng kiến cảnh Luffy ngộ ra sức mạnh, các fan phấn khích cho rằng Kaido dạy tốt hơn Rayleigh - Ảnh 3.

Thật không may cho “người thầy b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼” Kaido khi một trong số ít người làm được điều đó lại có “cậu học trò” b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼ Luffy. Ngay sau khi lĩnh n̼g̼ộ̼ bài học đầu tiên của thầy Kaido, Luffy đã á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ “người thầy” k̼h̼i̼ế̼n̼ ông g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼. Với đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ sức mạnh của một Tứ Hoàng, ngay cả việc Luffy dùng được h̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ vào các đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ tuy nhiên khoảng cách sức mạnh giữa 2 người dường như sẽ không còn nữa. Trong những chap sắp tới, chúng ta sẽ được c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ có h̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ theo dạng đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ giữa Luffy với Kaido. Thuyền trưởng băng Mũ Rơm tỏ ra rất tự tin với thứ sức mạnh mới này và t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

One Piece 1010: Chứng kiến cảnh Luffy ngộ ra sức mạnh, các fan phấn khích cho rằng Kaido dạy tốt hơn Rayleigh - Ảnh 4.

One Piece 1010: Chứng kiến cảnh Luffy ngộ ra sức mạnh, các fan phấn khích cho rằng Kaido dạy tốt hơn Rayleigh - Ảnh 5.

Tất nhiên là các fan One Piece lại được phen p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ trước màn t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ của người thầy Kaido đối với cậu học trò “b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼” Luffy. Thực sự công sức t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ của Rayleigh 2 năm k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ù̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ là có thật phải không nào mọi người? Hãy để lại ý kiến của các bạn về vấn đề này nhé!