Có Thật Là Orochi Đã C̼h̼ế̼t̼ Trong Chap 1009?

0
200

Orochi tuy là một nhân vật yếu nhưng rất khó c̼h̼ế̼t̼, nên tôi nghĩ hắn ta còn s̼ố̼n̼g̼ trong One Piece.

Thêm một g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ suy đoán từ One Piece chap 1009. Shogun Orochi có thực sự đã c̼h̼ế̼t̼?

Chúng ta đều thấy Kaido c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼ từ lâu. Nhưng hóa ra Orochi vẫn còn s̼ố̼n̼g̼.

Hắn ta được t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ là vẫn còn s̼ố̼n̼g̼ trong chap 1008. Sau đó ở chap 1009, đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ngay lập tức bởi Cửu Hồng Bao.

Có thật là hắn ta đã c̼h̼ế̼t̼ trong One Piece chap 1009?

1. Nhiều cái đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ cùng một lúc

Orochi chết

Trong One Piece chap 1009, nhiều c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼

Trong thần thoại, Yamata no Orochi là một con rắn có 8 đầu. Vì vậy, khi Orochi bị Kaido c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼, tôi đã nghi ngờ rằng hắn ta vẫn chưa c̼h̼ế̼t̼. Có thể là Orochi còn d̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.

Điều này đã được chỉ ra trong chap 1008, hắn ta vẫn còn s̼ố̼n̼g̼ và có thể tạo ra sự h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ bằng cách đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ một số chỗ ở Onigashima. Ở chap 1009, Orochi quá tự tin nên b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼x̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ với Cửu Hồng Bao. Nhưng khi đối mặt với họ, sức mạnh của hắn ta trở nên vô nghĩa. Đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼.̼

2. Orochi có c̼h̼ế̼t̼ không?

One Piece Orochi

Với sức mạnh có từ trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của mình, tôi nghĩ Orochi vẫn chưa c̼h̼ế̼t̼ và hắn sẽ trở lại trong tương lai

Lần này, không chỉ một mà là n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼. Vậy Orochi có thực sự c̼h̼ế̼t̼?

Tôi vẫn nghi ngờ rằng hắn ta còn s̼ố̼n̼g̼ và có thể trở lại. Nhưng bằng cách nào?

Tôi chỉ đ̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ trong chap 1009, mọi người cũng có thể đếm ở hình ảnh bên trên. Tôi cảm thấy hình như Oda muốn g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ầ̼u̼ của Orochi trong chap 1009, sử dụng bong bóng lời thoại để c̼h̼e̼ ̼đ̼i̼. Vì vậy, tôi không thể biết liệu đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.

Yamata no Orochi này không nên giống với Hydra. Vì nếu bị c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ô̼i̼.

Nếu đúng là Cửu Hồng Bao c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼h̼a̼y̼ ̼6̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼1̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼. Trong khi đó, cái đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ của hắn ta vẫn sẽ n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼. Giống như cái đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ở trong chap 1003.

Một lý do khác cho thấy Orochi vẫn chưa c̼h̼ế̼t̼, là Susanoo trong t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼. Nếu bạn chú ý vào chap 1009, thì p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼.

Một khả năng khác là Oda sẽ sử dụng t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼H̼y̼d̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼. Tôi nghi ngờ đây sẽ là những gì mà Oda đang làm.

3. Liệu có thể cho tất cả những người có t̼h̼ù̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ nhân vật này không?

Chết One Piece

Orochi còn s̼ố̼n̼g̼ và sẽ bị một trong hai nhân vật Kozuki Hiyori hoặc Kozuki Momonosuke c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ cuối cùng?

Orochi đã khiến cho rất nhiều người phải đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ bởi Kaido, sau đó là một số thành viên của Cửu Hồng Bao.

Sẽ rất thú vị nếu Oda sắp xếp để cho Orochi bị c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼o̼z̼u̼k̼i̼ ̼H̼i̼y̼o̼r̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼K̼o̼z̼u̼k̼i̼ ̼M̼o̼m̼o̼n̼o̼s̼u̼k̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼.̼

Hai người đã m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ Orochi.

Đó là g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ của tôi về việc liệu Orochi có c̼h̼ế̼t̼ trong One Piece chap 1009 hay không. Tôi nghĩ Shogun này vẫn có thể s̼ố̼n̼g̼ lại. Bạn nghĩ sao? Hãy viết ý kiến!