Đã mạnh, hình x̼ă̼m̼ còn giúp 5 nhân vật này thêm ngầu khiến bất cứ ai gặp cũng phải d̼è̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼.

0
276

Cùng điểm qua top 5 nhân vật có “hình x̼ă̼m̼”, vô cùng mạnh mẽ trong One Piece nhé.

Charlotte Katakuri

Charlotte Katakuri là con trai thứ hai của gia đình Charlotte và là một trong ba tư lệnh ngọt của băng hải tặc Big Mom, cũng như Bộ trưởng Bột của Totto Land, quản lý đảo Komugi. Do hành động và vai trò của mình, anh là nhân vật p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ chính trong Whole Cake Island Arc.

One Piece: Đã mạnh, hình xăm còn giúp 5 nhân vật này thêm ngầu khiến bất cứ ai gặp cũng phải dè mình - Ảnh 2.

Katakuri có đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼é̼t̼,̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼ẫ̼m̼,̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼. Anh ta đeo một chiếc khăn rách nhẹ khổng lồ che miệng và chạm đến vai. Anh ta cũng mặc một chiếc áo vest da rách với chữ CHARLOTTE ở phía sau để l̼ộ̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼, găng tay và quần màu đen, m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼.

Thân hình của anh ấy rất rõ ràng, có cơ bụng nổi bật được bao phủ bởi những hình x̼ă̼m̼ màu hồng, và a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼. N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼K̼a̼t̼a̼k̼u̼r̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼V̼u̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼B̼á̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼. Tính tới thời điểm hiện tại, Katakuri cũng là người được xem là có haki q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ cấp cao thuộc hàng tốt nhất trong One Piece.

Big Mom

Charlotte Linlin hay Big Mom, là thuyền trưởng của băng hải tặc Big Mom và là thành viên nữ duy nhất của Tứ Hoàng. Bà ta là nữ lãnh đạo của gia đình Charlotte. Bà ta cũng t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ cả Totto Land. Cùng với gia đình Vinsmoke, bà ta cùng với các thuyền viên là nhân vật trung tâm của arc Totto Land.

One Piece: Đã mạnh, hình xăm còn giúp 5 nhân vật này thêm ngầu khiến bất cứ ai gặp cũng phải dè mình - Ảnh 3.

Big Mom có hình x̼ă̼m̼ trái tim trên cánh tay trái thôi và những hình x̼ă̼m̼ khác nhau trên tay phải. Không biết hình x̼ă̼m̼ này có phải là mong muốn tạo ra một thế giới hạnh phúc mà Big Mom hằng mong muốn hay không tuy nhiên Big Mom khá trân quý những hình x̼ă̼m̼ này của mình. Là một Tứ Hoàng, tất nhiên sức mạnh của Big Mom khỏi phải b̼à̼n̼ ̼c̼ã̼i̼, là một trong những nhân vật mạnh nhất của One Piece.

Kaido

Kaido là một Tứ Hoàng hùng mạnh ở Tân Thế Giới, được mệnh danh là “s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”. Hắn còn là thuyền trưởng của băng hải tặc Bách Thú và sở hữu c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼a̼i̼. Kaido từng 7 lần thua trận, 18 lần bị Hải Quân hoặc ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ử̼ ̼4̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼D̼i̼ê̼m̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

Có lẽ vì thành tích vào ̼t̼ù̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ mà Kaido cũng thích x̼ă̼m̼ hình. Nhìn thân hình và hình x̼ă̼m̼ của Kaido cộng thêm sức mạnh của nhân vật này, có lẽ chẳng ai muốn đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼.

One Piece: Đã mạnh, hình xăm còn giúp 5 nhân vật này thêm ngầu khiến bất cứ ai gặp cũng phải dè mình - Ảnh 4.

Akainu

Sakazuki / Akainu là Thủy Sư Đô Đốc hiện tại của Hải Quân, người kế nhiệm trực tiếp của Sengoku. Akainu là một tí̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼.

One Piece: Đã mạnh, hình xăm còn giúp 5 nhân vật này thêm ngầu khiến bất cứ ai gặp cũng phải dè mình - Ảnh 5.

Hình x̼ă̼m̼ ở bên n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼(̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼)̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼. Hình x̼ă̼m̼ của Akainu có các cạnh hình dạng n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ô̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼. Ông còn có một hình x̼ă̼m̼ nhỏ khác có hình dạng một t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼i̼i̼c̼h̼i̼r̼o̼ ̼O̼d̼a̼.̼

Dragon

Trong One Piece, Monkey D. Dragon là nhà lãnh đạo khét tiếng của Quân đội Cách mạng, và ông cũng được xem là người mạnh mẽ những cũng bí ẩn nhất thế giới. Không biết thực hư thế nào, nhưng khi so sánh với những kẻ mạnh nhất hiện nay, như các Admiral, Shichibukai, Yonko hay thấp hơn là các Supernovas và các hải tặc nổi tiếng ở Tân thế giới thì ta có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng Dragon có một sức mạnh không hề tầm thường.

One Piece: Đã mạnh, hình xăm còn giúp 5 nhân vật này thêm ngầu khiến bất cứ ai gặp cũng phải dè mình - Ảnh 6.

Dragon có một hình x̼ă̼m̼ lớn d̼ọ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼V̼ế̼t̼ x̼ă̼m̼ này có m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼s̼ẫ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼.̼

Trên đây là top 5 nhân vật có hình x̼ă̼m̼ trong One Piece. Ngoài các cái tên này ra liệu còn có nhân vật nào xứng đáng liệt kê vào danh sách này hay không?