Đây chính là điểm khác biệt của các cấp độ nhiệm vụ Ninja, hạng cuối khiến nhiều người phải e s.ợ

0
374

Điểm khác biệt chính của các cấp độ nhiệm vụ ninja từ Hạng D đến S là gì?

Trong Naruto mỗi ninja đã tốt nghiệp Học viện sẽ được giao một nhiệm vụ. Đây chính là cách kiếm tiền và thể hiện khả năng của mình. Tuy nhiên bạn đã biết điểm khác biệt chính của các cấp độ nhiệm vụ ninja từ Hạng D đến S là gì chưa, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé.

1. Nhiệm vụ D

Naruto: Đây chính là điểm khác biệt của các cấp độ nhiệm vụ Ninja, hạng cuối khiến nhiều người phải e sợ - Ảnh 1.

Thường thì Genin vừa tốt nghiệp Học viện sẽ được giao nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ hạng D là nhiệm vụ ít n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ nhất và khá thường đơn giản như giúp người giàu mua sắm hoặc tìm một con mèo bị thất lạc…Những Genin trông không có năng lực cũng sẽ được giao nhiệm vụ cấp D thường xuyên hơn vì họ không gặp rủi ro.

2. Nhiệm vụ C

Naruto: Đây chính là điểm khác biệt của các cấp độ nhiệm vụ Ninja, hạng cuối khiến nhiều người phải e sợ - Ảnh 2.

Nhiệm vụ hạng C là nằm giữa nhiệm vụ n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ và bình thường.Thông thường một số Genin và Chuunin sẽ được giao nhiệm vụ cấp bậc này.

Nhiệm vụ phải làm với việc áp giải hoặc truy b̼ắ̼t̼ t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼, nhưng không phải là t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ cao cấp. Những tên t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ được tính là những tên c̼ư̼ớ̼p̼, những chiến binh không được huấn luyện để ngay cả genin cũng có thể đ̼á̼n̼h̼ bại chúng .

Bởi vì nhiệm vụ cũng bao gồm hộ tống, vì vậy nhiệm vụ này có thể hoàn thành mà không có bất kỳ x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ nào, tuy nhiên nó cũng có thể bị t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ bởi những tên t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ mạnh mẽ khác.

Kiểm soát các loài động vật hoang dã n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ cũng được bao gồm trong các nhiệm vụ hạng C như Sumire và những người bạn của cô trong quá khứ.

3. Nhiệm vụ BNaruto: Đây chính là điểm khác biệt của các cấp độ nhiệm vụ Ninja, hạng cuối khiến nhiều người phải e sợ - Ảnh 3.

Nếu một nhiệm vụ hạng C có thể gây ra x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ hoặc không, thì nó khác với hạng B. Ở hạng B, bạn có thể chắc chắn rằng sẽ có x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ giữa ninja và t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.

Thường thì nhiệm vụ cũng giống như C, đó là áp giải hoặc truy b̼ắ̼t̼ t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ đ̼à̼o̼ ̼t̼ẩ̼u̼ nhưng với cấp độ cao hơn. Chỉ có chunin thường được giao cho trường hợp này, genin không thể nhận nhiệm vụ này trừ khi có một số điều kiện nhất định.

Đội 7 của Boruto từng được giao nhiệm vụ cấp B. Nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì Boruto thường giải quyết những vấn đề n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ hơn lớp B.

4. Nhiệm vụ hạng A

Naruto: Đây chính là điểm khác biệt của các cấp độ nhiệm vụ Ninja, hạng cuối khiến nhiều người phải e sợ - Ảnh 4.

Bây giờ đây là một nhiệm vụ cấp cao, thường chỉ có jonin hoặc Anbu được giao nhiệm vụ này.

Thông thường nhiệm vụ này sẽ xen kẽ với các làng khác như một cuộc họp hoặc thỏa thuận hoặc b̼ắ̼t̼ các ninja từ các làng khác nổi tiếng là n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.

Hộ tống những nhân vật quan trọng như Kage hay Daimyou cũng được đưa vào các nhiệm vụ hạng A vì họ thường bị rất nhiều mục tiêu n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ nhắm đến.

5. Xếp hạng S

Naruto: Đây chính là điểm khác biệt của các cấp độ nhiệm vụ Ninja, hạng cuối khiến nhiều người phải e sợ - Ảnh 5.

Đây được xem là nhiệm vụ cao cấp và n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ nhất chỉ Jonin có năng lực và kinh nghiệm nhất mới được tham gia hoặc tùy thuộc vào điều kiện.

Nhiệm vụ thường b̼ắ̼t̼ đầu từ việc cung cấp các thông điệp và tài liệu rất n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼, hoặc hộ tống các nhân vật quan trọng đến việc truy b̼ắ̼t̼ các ninja bỏ trốn n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ như b̼ắ̼t̼ hoặc g̼i̼ế̼t̼ các thành viên Akatsuki chẳng hạn.

Trong một số điều kiện nhất định như Đại chiến thế giới Ninja, có những nhiệm vụ như Minato phải p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ cây cầu Kannabi hay Yamato được cử hộ tống Naruto đến đảo rùa Genbu là nhiệm vụ hạng S.