Đây Là 5 Trái Á̼c̼ ̼Q̼u̼ỷ̼ Được Oda “Lựa Chọn” Cho Đội Biết Bơi Của Băng Mũ Rơm, Zoro Ăn Trái Của Kaido

0
530

Nếu những thành viên này của băng Mũ Rơm ăn t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ hẳn họ sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Trong góc hỏi đáp SBS của One Piece tập 98 mới nhất, tác giả Eiichiro Oda đã trả lời cho câu hỏi “Nếu đội biết bơi trong băng Mũ Rơm ăn trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ thì trái nào là phù hợp?”. Cụ thể như sau:

Lưu ý: Câu hỏi này được người hỏi gửi đi khi Jinbe chưa có trong băng Mũ Rơm.

1. Franky

One Piece: Đây là 5 trái ác quỷ được Oda lựa chọn cho đội biết bơi của băng Mũ Rơm, Zoro ăn trái của Kaido - Ảnh 5.

Franky sẽ ăn trái Buki Buki no Mi của Baby 5 với khả năng biến ra các loại v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼.

Buki Buki no Mi là trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ thuộc hệ Paramecia người sở hữu là Baby 5. Cô là một thành viên của băng h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ Donquixote. Nhờ sở hữu trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ này mà c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ nào mà cô muốn. Đây có thể thấy là một trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ đ̼a̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼d̼a̼o̼… và đặc biệt hơn là nó có thể tạo ra nhiều v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ cùng một lúc.

2. Nami

One Piece: Đây là 5 trái ác quỷ được Oda lựa chọn cho đội biết bơi của băng Mũ Rơm, Zoro ăn trái của Kaido - Ảnh 2.

Nami sẽ ăn trái Goro Goro no Mi (trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ sấm sét của Enel).

Goro Goro No Mi trái cây á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ hệ Logia cho phép người ăn nó có thể biến đổi thành điện năng cũng như kiểm soát nó. Hiện tại trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ này thuộc quyền sở hữu của Enel, anh có thể tạo ra điện dưới nhiều hình thức. Enel cũng có thể sử dụng nhiệt điện để nấu chảy vàng, và chế tạo nó thành bất kỳ hình dạng nào mà hắn mong muốn.

3. Usopp

One Piece: Đây là 5 trái ác quỷ được Oda lựa chọn cho đội biết bơi của băng Mũ Rơm, Zoro ăn trái của Kaido - Ảnh 3.

Usopp sẽ ăn trái Poke Poke no Mi của Blamenco với khả năng tạo ra chiếc túi vô hạn. Blamenco là cựu Đội trưởng đội 6 băng Râu Trắng, đây cũng là lần đầu tiên trái này được tiết lộ tên.

Năng lực trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của Blamenco rất đặc biệt, nó nằm ở hai chiếc túi ở cằm của ông, cho phép ông có thể cất giữ những thứ có kích thước lớn hơn nhiều so với chiếc túi.

4. Sanji

One Piece: Đây là 5 trái ác quỷ được Oda lựa chọn cho đội biết bơi của băng Mũ Rơm, Zoro ăn trái của Kaido - Ảnh 4.

Sanji sẽ ăn trái Sui Sui no Mi của Senor Pink. Oda đánh giá cái năng lực bơi xuyên tường, bơi dưới đất này mà rơi vào tay Sanji là “n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”.

Trái Sui Sui no Mi là một trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ cho phép người ăn nó vào có thể bơi được gần như trên mọi địa hình và Senor Pink, người ăn nó có thể bơi được dưới… đất cũng như trên tường và từ đó t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ hay kéo đối phương chìm sâu xuống… đất.

5. Zoro

One Piece: Đây là 5 trái ác quỷ được Oda lựa chọn cho đội biết bơi của băng Mũ Rơm, Zoro ăn trái của Kaido - Ảnh 1.

Zoro sẽ ăn trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ hệ Zoan Thần Thoại Uo Uo no Mi Model: Thanh Long của Kaido. Oda còn nói thêm là cho kiếm của Zoro “ăn” thì có khi hay hơn.

Như chúng ta đã biết, Kaido đang sở hữu một trái Zoan thuộc chủng thần thoại có tên Uo Uo no Mi (“uo uo” có nghĩa liên quan đến cá). Từ trước đến nay đây là năng lực á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ đầu tiên và duy nhất mà Oda tiết lộ có liên quan đến các loài chủng tộc biển. Có lẽ đây cũng là lý do mà Kaido nhảy xuống nước cũng không c̼h̼ế̼t̼ được.