Đây là sức mạnh của Hiryu: Kaen, kỹ thuật Zoro vừa dùng để t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Kaido

0
3367

Liệu Zoro có thể dùng Hiryu: Kaen để đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Kaido được không?

Một trong những khoảnh khắc thú vị trong One Piece chương 1002 là khi Zoro được Law di chuyển lên không trung, sau đó anh ta muốn c̼h̼é̼m̼ Kaido bằng kỹ thuật Hiryu: Kaen. Kỹ thuật này mạnh mẽ đến nỗi khi Zoro c̼h̼é̼m̼ trượt Kaido mà trúng vào sừng đầu lâu quỷ của Onigashima, nó đã bị c̼h̼é̼m̼ đứt.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Zoro dùng Hiryu: Kaen. Vậy kỹ thuật này có điểm gì thú vị, cùng tìm hiểu ở dưới đây nhé!

1. Thanh kiếm đầu tiên Zoro dùng kỹ thuật Hiryu: Kaen là Wado Ichimonji và bây giờ là Enma

One Piece: Đây là sức mạnh của Hiryu: Kaen, kỹ thuật Zoro vừa dùng để tấn công Kaido - Ảnh 1.

Hiryu: Kaen thuộc kỹ thuật Ittoryu – Nhất kiếm phái. Khi chống lại Ryuma, Zoro đã thi triển Hiryu: Kaen với thanh kiếm Wado Ichimonji. Khi Zoro dùng kỹ thuật này một lần nữa để c̼h̼i̼ế̼n̼ đấu với Kaido, Zoro sử dụng thanh kiếm anh vừa có được tại Wano là Enma.

Cần nhớ rằng Hiryu: Kaen là một kỹ thuật c̼h̼é̼m̼ cần cận c̼h̼i̼ế̼n̼, như lần mà Zoro sử dụng nó để c̼h̼é̼m̼ Ryuma. Nhưng với sức mạnh của Enma, dù Zoro đã c̼h̼é̼m̼ trượt nhưng vẫn c̼h̼é̼m̼ được một trong 2 chiếc sừng s̼ọ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của Onigashima. Điều này dường như cho thấy khi Hiryu: Kaen được sử dụng với Enma nó có thể biến thành chiêu thức t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ tầm xa. Tại sao ư? Bởi vì khoảng cách giữa Zoro và chiếc sừng kia rất xa và chiếc sừng đó cũng có kích thước khổng lồ, thế mà nó vẫn bị c̼h̼é̼m̼ đứt. Vậy nếu con người mà bị trúng đòn đó thì không hiểu sẽ nhận thương tích thế nào?

One Piece: Đây là sức mạnh của Hiryu: Kaen, kỹ thuật Zoro vừa dùng để tấn công Kaido - Ảnh 2.

2. Khi Zoro sử dụng Hiryu: Kaen để chống lại Ryuma, một bóng rồng đã xuất hiện

One Piece: Đây là sức mạnh của Hiryu: Kaen, kỹ thuật Zoro vừa dùng để tấn công Kaido - Ảnh 3.Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼H̼i̼r̼y̼u̼:̼ ̼K̼a̼e̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼R̼y̼u̼m̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼R̼y̼u̼m̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ g̼i̼ế̼t̼ rồng). Hình dạng của con rồng xuất hiện giống với con rồng mà Ryuma đã đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼. Nếu coi đây là chiêu cuối cùng mà Zoro dùng đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Ryuma thì thật là thú vị khi kiếm sĩ băng Mũ Rơm lại sử dụng nó để cố gắng h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ Kaido – kẻ ăn trái ác quỷ giúp hắn có thể biến thành một con rồng. Điều này mang lại cảm giác giống như một con rồng châu Âu đấu với một con rồng châu Á.

One Piece: Đây là sức mạnh của Hiryu: Kaen, kỹ thuật Zoro vừa dùng để tấn công Kaido - Ảnh 4.

3. Hiryu: Kaen có hiệu ứng đốt cháy

One Piece: Đây là sức mạnh của Hiryu: Kaen, kỹ thuật Zoro vừa dùng để tấn công Kaido - Ảnh 5.

K̼h̼i̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼R̼y̼u̼m̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼H̼i̼r̼y̼u̼:̼ ̼K̼a̼e̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼z̼o̼m̼b̼i̼e̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼̼̼ấ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼é̼̼̼m̼̼̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼!̼