Dragon Ball Có Thể Có Tới 144 Vũ Trụ, Zeno Chưa Phải B.Á Nhất?

0
95

Vài ngày nay chủ đề bàn tán sôi nổi trên các page, diễn đàn nước ngoài là các thông tin Leak chap 67 Dragon Ball Super .

Đa vũ trụ trong Dragon Ball Multiverse

Dragon Ball và Tây Du Ký

Theo đó, Số 73 vẫn chưa c.h.ế.t nhưng đang bị h.ấ.p t.h.ụ và sự xuất hiện của một nhân vật b.í ẩ.n.

Thông tin về Arc mới có tên “Granola – Kẻ s.ố.n.g s.ó.t” (Granola The Suvivor Arc) được cô đọng trong các dòng sau:

  • Số 73 và Granola là hai nhân vật đến từ một “đa vũ trụ” khác đ.ố.i lập với Đa vũ trụ của Zeno sama 
  • Có tất cả 12 đa vũ trụ và mỗi đa vũ trụ lại có 12 vũ trụ, tức là có 12×12 = 144 vũ trụ. Tha hồ cho Goku b.e.m nhau
  • Đa vũ trụ của Zeno là đa vũ trụ thứ 2, đa vũ trụ của 73 và Granola là đa vũ trụ thứ 1
  • Đa vũ trụ 1 đã bị h.ủ.y d.i.ệ.t, có thể là “Zeno” của vũ trụ đó h.ủ.y d.i.ệ.t hoặc nguyên nhân khác chưa biết
  • Số 73 là “chìa khóa” quan trọng để c.h.ố.n.g lại những k.ẻ h.ủ.y d.i.ệ.t này, được tạo ra bởi một “t.ổ c.h.ứ.c b.í mật”. Không biết t.ổ c.h.ứ.c này b.á đến mức nào khi số 73 có thể sao chép được cả thiên sứ.
  • Có rất nhiều các Android kiểu như số 73, không biết còn 72 con ở trước hay việc đặt số chỉ là ngẫu hứng?
  • Việc hấp thụ Số 73 như ảnh trên là điều kiện tiếp theo để tiếp tục kế hoạch của t.ổ c.h.ứ.c này?

Và đây là chân dung Granola

Nhìn ko m.ạ.n.h lắm nhỉ