Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng “k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼“ hoàn toàn được Vĩ Thú (P1)

0
1095

Sở hữu sức mạnh của vĩ thú đã khó thì việc k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ hoàn toàn được chúng lại càng khó hơn.

Các Vĩ thú luôn nắm 1 vai trò quan trọng trong câu truyện của Naruto. Đây là những con q̼u̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ chứa s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼d̼à̼o̼. Và từ xa xưa, các làng ninja luôn muốn s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼V̼ĩ̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼. Đó là nguyên nhân tại sao họ đã đem phong ấn vĩ thú vào 1 chủ thể được chọn được gọi là Jinchuriki nhằm dễ dàng t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ nó.

Tuy nhiên trong xuyên suốt bộ truyện thì không phải chỉ có các Jinchuuriki mới có khả năng đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ các Vĩ Thú mà vẫn còn có những người khác nữa. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại 8 nhân vật siêu mạnh đã từng “k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼” hoàn toàn được Vĩ Thú nhé.

1. Yugito Nii

Naruto: Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng khống chế hoàn toàn được Vĩ Thú (P1) - Ảnh 2.

Yugito Nii là một nữ kunoichi của Làng Mây và là Jinchuuriki của mèo Nhị vĩ. Được phong ấn Nhị vĩ vào người từ nhỏ (2 tuổi) và được h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼, cô hoàn toàn có thể đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ được sức mạnh của Nhị vĩ và dễ dàng c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.

Sức mạnh đặc biệt nhất của Yugito là b̼ộ̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼i̼l̼l̼e̼r̼ ̼B̼e̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼ể̼.̼

2. Killer Bee

Naruto: Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng khống chế hoàn toàn được Vĩ Thú (P1) - Ảnh 1.

Killer Bee đang là Jinchuuriki của Bát Vĩ và cũng là một shinobi tài năng đến từ Làng Mây. Không giống như người tiền nhiệm trước Bee hoàn toàn k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼được sức mạnh vĩ thú của mình.

Ông còn được coi là Jinchuriki còn sống duy nhất là có thể tự do c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼. Do có mối quan hệ rất k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼, Gyuki đóng vai trò cộng sự h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼ō̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼.

3. Yagura Karatachi

Naruto: Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng khống chế hoàn toàn được Vĩ Thú (P1) - Ảnh 3.

Yagura Karatachi là Mizukage của làng Sương Mù, ông cũng chính là Jinchuuriki của Tam Vỹ Isobu. Yagura từng là một shinobi rất mạnh mẽ, ông sử dụng Thủy Thuật với v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼. Ông cũng có thể sử dụng Phong Độn nhanh chóng xua tan sương mù dày đặc với một cơn gió mạnh.

Ông là một trong số ít Jinchuuriki có thể k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼ hoàn toàn được Vĩ Thú của mình. Khi hai thành viên của A̼k̼a̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ù̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

4. Naruto Uzumaki

Naruto: Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng khống chế hoàn toàn được Vĩ Thú (P1) - Ảnh 4.

Đây chắc hẳn là Jinchuuriki mà chúng ta biết rõ nhất. Naruto và Cửu Vĩ Kurama đã từng trải qua rất nhiều k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼”̼ ̼n̼h̼a̼u̼.

Ban đầu sau khi k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼”̼ ̼n̼h̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼a̼u̼

Và cho đến nay mối quan hệ giữa Naruto và Kurama ngày càng trở nên g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼.

Và nhờ nguồn chakra khổng lồ của cửu vĩ mà Naruto có được những s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼.̼