Hokage Và Một Loạt Nhân Vật M̼á̼u̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼Đ̼ã̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼”̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼R̼ũ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼”̼

0
1196

S̼e̼x̼y̼ No Jutsu được coi là kĩ thuật “n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼” nhất do chính Naruto sáng tạo ra.

Nếu từng theo dõi Naruto từ những ngày đầu đến nay, chắc chắn bạn sẽ chẳng mấy lạ lẫm với nhẫn thuật S̼e̼x̼y̼ No Jutsu của ngài Hokage đệ Thất với khả năng b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼”̼d̼ê̼ ̼x̼ồ̼m̼”̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ể̼̼̼m̼̼̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼”̼.̼

D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼7̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

1. Sakura

Naruto: Hokage và một loạt nhân vật máu mặt đã trở thành nạn nhân của Quyến rũ chi thuật - Ảnh 7.

S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼,̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼m̼a̼r̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼ế̼c̼h̼.̼ ̼Á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼e̼n̼g̼e̼ ̼n̼o̼ ̼J̼u̼t̼s̼u̼,̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼m̼a̼r̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼.̼

C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼.̼

2. Iruka

Naruto: Hokage và một loạt nhân vật máu mặt đã trở thành nạn nhân của Quyến rũ chi thuật - Ảnh 1.

Iruka là một chunin của Làng Lá. Anh chủ yếu làm giảng viên tại Học viện làng Lá cho tới khi được bầu làm Hiệu trưởng nhiều năm sau đó. Iruka là một trong số ít người mà Naruto thực sự tôn trọng khi còn nhỏ và cũng là người đầu tiên công nhận anh. Trong khi mọi người đều x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼I̼r̼u̼k̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

Khi còn là thầy của Naruto thì Iruka trở thành n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ đầu tiên của S̼e̼x̼y̼ No Jutsu. Anh đã ch̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ của mình.

3. Ebisu

Naruto: Hokage và một loạt nhân vật máu mặt đã trở thành nạn nhân của Quyến rũ chi thuật - Ảnh 2.

Ngoài Iruka, một giáo viên khác của Naruto cũng từng bị dính nhẫn thuật này, đó chính là Ebisu.

Là một ninja cấp Jounin, người được cho là chuyên gia đào tạo ninja ưu tú, Ebisu từng nhận nhiệm vụ làm thầy giáo riêng cho Konohamaru, Moegi và Udon. Có điều, ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼ê̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i “b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼” trước phiên bản Harem của Naruto.

4. Hiruzen ( Hokage đệ tam )

Naruto: Hokage và một loạt nhân vật máu mặt đã trở thành nạn nhân của Quyến rũ chi thuật - Ảnh 3.

Mặc dù là một người vô cùng mẫu mực thế nhưng ngài Hokage đệ Tam Hiruzen cũng từng là một trong những n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ của “quyến rũ chi thuật”. Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼x̼ị̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼t̼ủ̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Cũng chính bởi vì điều này mà Konohamaru muốn học hỏi từ Naruto vì anh có thể đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ông nội của mình.

5. Jiraiya

Naruto: Hokage và một loạt nhân vật máu mặt đã trở thành nạn nhân của Quyến rũ chi thuật - Ảnh 4.

Không cần phải nói thì ai cũng biết Jiraiya là một trong những nhân vật b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ chiêu thức này.

C̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼n̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼á̼o̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼

N̼ế̼u̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼̼̼e̼̼̼x̼̼̼y̼̼̼ ̼N̼o̼ ̼J̼u̼t̼s̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼

6. Kakashi và Yamato

Naruto: Hokage và một loạt nhân vật máu mặt đã trở thành nạn nhân của Quyến rũ chi thuật - Ảnh 5.

Lại tiếp tục là 2 ông thầy đen đủi trở thành n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ của nhẫn thuật này, thậm chí cả 2 còn bị dính cùng một lúc.

Khi Naruto thực hành kỹ thuật Rasengan với charka tự nhiên của mình, thì Konohamaru người cũng đang học Rasengan có thể phá vỡ quả bóng cao su trong khi sử dụng S̼e̼x̼y̼ No Jutsu thì lúc này Kakashi và Yamato đang ở đó ngay l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

7. Kaguya Otsutsuki

Naruto: Hokage và một loạt nhân vật máu mặt đã trở thành nạn nhân của Quyến rũ chi thuật - Ảnh 6.

C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼g̼o̼r̼o̼m̼o̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼m̼u̼r̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼i̼n̼j̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼C̼h̼a̼k̼r̼a̼.̼

L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼”̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼à̼m̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼S̼̼̼e̼̼̼x̼̼̼y̼̼̼ ̼n̼o̼ ̼j̼u̼s̼t̼u̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼à̼n̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼.̼