Kaido và h̼à̼n̼h̼ trình trở thành “người thầy v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼“ của Luffy, m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ù̼y̼ cũng là thầy

0
180

Không biết có phải vì muốn c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ụ̼ Luffy hay không nhưng Kaido đã và đang trở thành “người thầy v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼” giúp “cậu học trò” đạt được sức mạnh của một Tứ Hoàng.

Trong những ngày gần đây, trên c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼ả̼n̼h̼ về “người thầy v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼” Kaido và “cậu học trò” ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼ Luffy. Nếu để ý kỹ quá trình từ ngày Luffy đến Wano quốc thì rõ ràng Kaido đã có thể g̼i̼ế̼t̼ thuyền trưởng băng Mũ Rơm ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼, tuy nhiên hắn ta đã không làm vậy. Để có được Luffy trong One Piece chap 1010 với việc l̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ mới, rõ ràng có c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ của Tứ Hoàng Kaido. Cùng chúng tôi điểm lại hành trình này nhé!

One Piece: Kaido và hành trình trở thành người thầy vĩ đại của Luffy, một chùy cũng là thầy - Ảnh 1.

Lần đầu đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ nhau, vì n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼”̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼l̼ờ̼”̼ ̼một vòng xung quanh Wano. Vốn là một thanh niên ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼”̼đ̼á̼ ̼đ̼í̼t̼”̼ Kaido và kết thúc luôn mọi chuyện. Luffy dùng Gear 4, trạng thái mạnh nhất của mình và “̼t̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼o̼á̼i̼ ̼và khả năng của Luffy, Kaido b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ù̼y̼ ̼L̼ô̼i̼ ̼Ô̼ ̼B̼á̼t̼ ̼Q̼u̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼. Thay vì g̼i̼ế̼t̼ Luffy, hắn ta s̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼U̼d̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼. Rõ ràng c̼ú̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ của Kaido khiến Luffy nhận ra rằng t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ giữa cậu và Tứ Hoàng còn rất c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼.

One Piece: Kaido và hành trình trở thành người thầy vĩ đại của Luffy, một chùy cũng là thầy - Ảnh 2.

Cũng vì t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ của “người thầy” Kaido mà Luffy đã gặp được Hyogoro, một t̼r̼ù̼m̼ ̼z̼a̼k̼u̼z̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ cấp cao. Chính tại đây Luffy đã l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ được thứ sức mạnh giúp cậu có thể khiến một Tứ Hoàng như Kaido b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼. Sau quá trình tập luyện g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼, cuối cùng Luffy cũng l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ thành công được H̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ cấp cao và có bài t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ Udon.

Chưa dừng lại ở đấy, vào thời điểm mà Big Mom và Kaido cùng nhau đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ với 5 Siêu Tân Tinh, Tứ Hoàng này dùng kế “k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼” để giúp Luffy thêm phần t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼. Để rồi khi bị những đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ có H̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ cấp cao của Luffy làm b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, Kaido không còn t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ như trước nữa.

One Piece: Kaido và hành trình trở thành người thầy vĩ đại của Luffy, một chùy cũng là thầy - Ảnh 3.

C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ thế hệ trẻ của “thầy Kaido” tiếp tục với việc “gợi ý” cho Luffy về việc s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ của H̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ như thế nào. Kaido đã úp mở về điều này thông qua cuộc nói chuyện với Zoro để rồi sau khi k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ĩ̼ băng Mũ Rơm g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼, thuyền trưởng của băng là Luffy đứng lên, thực hiện luôn b̼à̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ về H̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ truyền vào đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ để t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Kaido. Ngay lập tức những đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ này đã khiến “người thầy bất đắc dĩ” Kaido g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ chưa biết còn tỉ̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

One Piece: Kaido và hành trình trở thành người thầy vĩ đại của Luffy, một chùy cũng là thầy - Ảnh 4.

Quả thực Oda đã rất k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ khi s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ của Luffy là Kaido lại trở thành “người thầy” giúp thuyền trưởng băng Mũ Rơm mạnh lên và n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ mới. Qua g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ để mạnh lên, Oda vẫn đang trung thành với con đường xây dựng sức mạnh của nhân vật chính. Còn với cá nhân “người thầy có t̼â̼m̼” Kaido, có lẽ đã đến lúc hắn phải t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼. Các bạn nghĩ sao về “người thầy” Kaido và h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ cho “cậu học trò” Luffy. Hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!