Khám Phá 10 Điều Thú Vị Xung Quanh King Zeno – Vị Thần T̼ố̼i̼ ̼C̼a̼o̼ Nhất Trong Dragon Ball Super

0
226

Trong Dragon Ball Super, vị thần t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ King Zeno không chỉ bất t̼ử̼ mà còn có thể x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼ bất cứ ai, thứ gì theo ý muốn “d̼ễ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼”. Khi 1 s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ bất t̼ử̼ khác đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ với Zeno, ngài vẫn có thể l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ chúng và m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ với các đòn t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ của chúng.

Có vô số những s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ mạnh mẽ trong vũ trụ Dragon Ball nhưng vẫn cần có 1 người sở hữu sức mạnh t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ vượt lên trên tất cả những người mạnh mẽ ấy từ Goku, Jiren, Vegeta,Android 17 và đó chính là Zeno.

Không ai biết sức mạnh của King Zeno thâm sâu đến đâu. Chỉ biết, Beerus nói Zeno không bao giờ tham c̼h̼i̼ế̼n̼ và ông sở hữu sức mạnh vô biên còn Whis lại cho biết không ai trên thế giới này mạnh hơn Zeno, vì ông sẽ là người sau cùng l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ bất cứ điều gì; từ cá nhân, các hành tinh, thiên hà đến toàn bộ vũ trụ. Hoang mang nhất khi Beerus nói rằng nếu Zeno cảm thấy thích, ông có thể h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ toàn bộ 12 vũ trụ chỉ trong một cái phẩy tay.

Đó là lý do Zeno được tất cả mọi người tôn kính, và run s̼ợ̼ trước sức mạnh của vị vua “b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼” và “không lường trước được”.

Dưới đây là 10 điều thú vị xung quanh vị thần t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ nhất trong Dragon Ball Super:

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 1.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 2.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 3.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 4.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 5.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 6.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 7.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 8.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 9.

Khám phá 10 điều thú vị xung quanh King Zeno - vị thần tối cao nhất trong Dragon Ball Super - Ảnh 10.