Khám Phá Mối Q͙u͙a͙n͙ ͙H͙ệ͙ Giữa Kakashi Và Itachi, Không Đơn Giản Như Bạn Tưởng Đâu

0
350

Bạn nghĩ sao khi tôi nói rằng đằng sau mối q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ của hai nhân vật được yêu thích trong series Naruto – Kakashi Hatake và Itachi Uchiha là một câu chuyện đầy ẩn ý nhưng không phải ai cũng biết.

Nếu là fan manga/anime Naruto thì hẳn ai cũng biết hai nhân vật Kakashi Hatake và Itachi Uchiha quan trọng như thế nào đối với cốt truyện của tác phẩm.

Naruto: Khám phá mối quan hệ giữa Kakashi và Itachi, không đơn giản như bạn tưởng đâu - Ảnh 1.

Trong khi Kakashi là người phụ trách đội 7, gồm các nhân vật chính Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura thì Itachi là thành viên bị m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼.̼

Naruto: Khám phá mối quan hệ giữa Kakashi và Itachi, không đơn giản như bạn tưởng đâu - Ảnh 2.

Bản thân Kakashi cũng có mối q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ đầy duyên nợ với gia tộc Uchiha trước cả khi anh gặp Itachi. Như chúng ta đã biết, Kakashi có q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ với gia tộc Uchiha bắt đầu từ khi anh trở thành đồng đội và bạn của Obito Uchiha.

Naruto: Khám phá mối quan hệ giữa Kakashi và Itachi, không đơn giản như bạn tưởng đâu - Ảnh 3.

O̼b̼i̼t̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼è̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼.̼

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼è̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼o̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼K̼a̼n̼n̼a̼b̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼,̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼i̼d̼o̼r̼i̼ ̼t̼r̼ở̼nên hoàn chỉnh hơn và d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼.̼

Cũng chính Obito đã nói với Kakashi rằng: “Đối với tôn chỉ hoạt động của một Ninja, tôn trọng luật lệ là một việc quan trọng ưu tiên hàng đầu. Những người phá vỡ các quy tắc, luật lệ luôn bị coi l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼á̼c̼ ̼r̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ệ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼á̼c̼ ̼r̼ư̼ở̼i̼”̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Đến khi Kakashi mất đi tất cả đồng đội của mình, anh gia nhập lực lượng Anbu làng Lá và trở thành tiền bối của Itachi Uchiha. S̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼D̼ó̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼b̼u̼,̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ của tất cả mọi người đều quan trọng.

Naruto: Khám phá mối quan hệ giữa Kakashi và Itachi, không đơn giản như bạn tưởng đâu - Ảnh 5.

I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼v̼ì̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

Và bây giờ tôi sẽ nhắc đến phần quan trọng nhất ở bài viết này nhé!

Naruto: Khám phá mối quan hệ giữa Kakashi và Itachi, không đơn giản như bạn tưởng đâu - Ảnh 6.

Trong tiếng Nhật, tên của Kakashi có nghĩa là bù nhìn – những thứ được dùng để đuổi chim, còn tên của Itachi thì có nghĩ là chồn. Nghe thì chẳng thấy có gì liên quan nhỉ, thế mà cái tên của hai nhân vật này đã trở thành một trò đùa tếu trong cộng đồng fan hâm mộ Naruto suốt một thời gian đấy.

Hình ảnh của Itachi gắn liền với loài quạ đen

Mặc dù cái tên thì có nghĩa là chồn nhưng Itachi lại xây dựng hình ảnh của chính mình gắn với con quạ, nên nghĩ đến Itachi là ai cũng sẽ liên hệ tới hình ảnh con quạ chứ chẳng ai nghĩ đến chồn cả.

B̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼A̼k̼a̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼J̼u̼n̼c̼h̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼ứ̼.̼

Naruto: Khám phá mối quan hệ giữa Kakashi và Itachi, không đơn giản như bạn tưởng đâu - Ảnh 8.

Kakashi bị giam trong ảo thuật Tsukuyomi từ Mangekyo Sharingan của Itachi.

G̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼s̼u̼k̼u̼y̼o̼m̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼”̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼ợ̼ ̼”̼b̼ù̼ ̼n̼h̼ì̼n̼”̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ù̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼à̼n̼g̼)̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Đọc đến đây thì bạn đã được biết thêm về mối q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ “không đơn giản” giữa Kakashi và Itachi rồi đấy. Bạn có đồng ý không?