Kiếm Sĩ Zoro Và Tứ Hoàng Kaido, N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼K̼ẻ̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼R̼ư̼ợ̼u̼ Thường Có Cá Tính Giống Nhau

0
420

Trên thực tế nếu chúng ta soi xét kỹ thì Zoro và Kaido, 2 k̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ trong One Piece có những điểm giống nhau khá đặc biệt.

Trong One Piece Vol. 98, tác giả Eiichiro Oda tiết lộ rằng mặc dù hiện tại Zoro không ăn trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ nhưng nếu điều này diễn ra t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ phù hợp với Zoro sẽ là Uo Uo no Mi. Người nắm giữ Uo Uo no Mi hiện tại không ai khác ngoài Tứ Hoàng Kaido. Hiện tại hắn ta đang cùng Big Mom c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ 5 Siêu tân Tinh, nơi mà Zoro cũng đang góp mặt. Ẩn ý của Oda sau câu chuyện này là gì? Làm thế nào mà Zoro và Kaido lại giống nhau đến mức cả hai đều có thể sử dụng Uo Uo no Mi? Hãy cùng chúng tôi khám phá điều này nhé!

One Piece: Kiếm sĩ Zoro và Tứ Hoàng Kaido, những kẻ nghiện rượu thường có cá tính giống nhau - Ảnh 1.

C̼ả̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼ế̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼”̼t̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼i̼”̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼i̼ế̼m̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼.̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

One Piece: Kiếm sĩ Zoro và Tứ Hoàng Kaido, những kẻ nghiện rượu thường có cá tính giống nhau - Ảnh 2.

K̼h̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼u̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼.̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Z̼o̼r̼o̼,̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼o̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼d̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼U̼o̼ ̼U̼o̼ ̼n̼o̼ ̼M̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼.̼

One Piece: Kiếm sĩ Zoro và Tứ Hoàng Kaido, những kẻ nghiện rượu thường có cá tính giống nhau - Ảnh 3.

Đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼”̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼t̼h̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼h̼ệ̼ ̼Z̼o̼a̼n̼.̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼.̼

Vì vậy trong khi anh ấy và Kaido có nhiều đặc điểm tính cách giống nhau thì nhiều khả năng Zoro sẽ không muốn trở thành một sinh vật mạnh nhất thế giới và trở nên buồn chán với cuộc sống giống như Kaido. Các bạn nghĩ sao về điều trên, hãy để lại ý kiến của mình nhé!