Liệu Luffy đã đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ để đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Akainu và t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ cho Ace hay chưa?

0
259

Với sức mạnh mới l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ từ chính đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼, liệu thời điểm hiện tại Luffy đã đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ để đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Akainu kẻ mà cậu c̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ù̼ nhất?

Trong One Piece, Oda tạo hình nhân vật Luffy là một t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼. Đã quá nhiều lần Luffy học hỏi chính đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ của mình và t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ bằng chính sức mạnh mới học được. One Piece chap 1010 tiếp tục chứng kiến cảnh Luffy sau khi nhận ra Kaido sử dụng h̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ kết hợp cùng h̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ vào thuyền trưởng băng Bách Thú. Đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ này tạm thời đã k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ của Law, người chứng kiến cảnh tượng này. Vậy câu hỏi đặt ra là với sức mạnh mới l̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ và t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ cho Ace hay chưa?

One Piece chap 1010: Liệu Luffy đã đủ sức để đánh bại Chó Đỏ Akainu trả thù cho Ace hay chưa? - Ảnh 1.

Trong One Piece, với tính cách của mình Luffy ít khi t̼h̼ù̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ Akainu, Thủy sư đô đốc hiện tại của hải quân chính là người đã c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ của Ace, người anh mà Luffy vô cùng thương yêu. Chính vì sự t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ với Akainu và t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ cho anh trai của mình. Chờ đợi quá lâu cảnh tượng này, chính vì vậy mà ngay khi Luffy l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ với thủy sư đô đốc.

One Piece chap 1010: Liệu Luffy đã đủ sức để đánh bại Chó Đỏ Akainu trả thù cho Ace hay chưa? - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: FC One Piece Việt Nam

Điều này đúng nhưng không phải hoàn toàn chính xác. Đúng là Luffy đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ để đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ với Akainu khi có được sức mạnh mới của mình nhưng phải là sau arc Wano. Nói một cách dễ hiểu thì Luffy hiện tại đã b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ tìm ra cách để đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ngang ngửa với một Tứ Hoàng, kẻ được cho là sinh vật mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên giống như những lần trước đây, sức mạnh này của Luffy cần phải được hoàn thiện sau khi anh h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ Kaido. Thuyền trưởng băng Mũ Rơm hiện đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼.

One Piece chap 1010: Liệu Luffy đã đủ sức để đánh bại Chó Đỏ Akainu trả thù cho Ace hay chưa? - Ảnh 3.

Việc Luffy với sức mạnh mới có đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ được Akainu hay không lại d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ trong One Piece đó là sức mạnh của một đô đốc và Tứ Hoàng là như thế nào. Hiện tại, không quá khi nói rằng Akainu đã là người mạnh nhất hải quân, so với thời điểm 2 năm trước, giờ đây hắn ta còn mạnh hơn rất nhiều. Kinh nghiệm c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ cộng với s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼á̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼m̼à̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ không phải là đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ dễ bị đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼.

One Piece chap 1010: Liệu Luffy đã đủ sức để đánh bại Chó Đỏ Akainu trả thù cho Ace hay chưa? - Ảnh 4.

Hiện tại thì với việc Oda buff thêm sức mạnh cho “con cưng” Luffy thì nhiều đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ đang tưởng tượng ra viễn cảnh thuyền trưởng Mũ Rơm dùng h̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ cao cấp (thứ được xem là k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼L̼o̼g̼i̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ h̼a̼k̼i̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ vào đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ để t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Akainu. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói ở trên thời điểm hiện tại Luffy vẫn chưa đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ để đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ thủy sư đô đốc của hải quân ở thời điểm hiện tại. Điều này sẽ hợp lý và rõ ràng hơn nếu Luffy đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Kaido và lúc đó thì như nhiều người t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼”̼h̼ã̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.

Các bạn nghĩ sao về điều trên, hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!