Luffy đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ Kaido trong One Piece 1010, fan nói “Oda không b̼u̼f̼f̼ thì bao giờ mới hết truyện“

0
646

Việc Luffy b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ của Kaido sau đó đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ Tứ Hoàng này chính là c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ mà fan One Piece đang t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼

One Piece chap 1010 chứng kiến cảnh Luffy sử dụng haki b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ để đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ Kaido cộng thêm lời t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ rằng “Tôi sẽ tự mình h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ hắn ta” đang là chủ đề h̼o̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ thời điểm hiện tại. Có vẻ như việc Zoro sử dụng được haki b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ và t̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ vào Kaido trước khi k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ đã mở ra cho Luffy một bài học mới về sức mạnh. Luffy nhận ra Kaido đã sử dụng haki b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ cùng với đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ có haki v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ để tạo ra những đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼. Ngay lập tức Luffy đã v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ chính bài học này để t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Kaido và khiến hắn ta g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼. Nên nhớ rằng ngoại trừ Oden, chưa một ai khiến Kaido b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ như thế này, đặc biệt giờ đây hắn đang trong d̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ của mình.

Luffy đánh gục Kaido trong One Piece 1010, fan nói Oda không buff thì bao giờ mới hết truyện - Ảnh 1.

Ngay lập tức sự việc này nhận được rất nhiều sự quan tâm của đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ One Piece. Một cuộc t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼p̼h̼e̼. Một lượng lớn các fan tỏ ra ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼O̼d̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼f̼f̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼à̼ cho Luffy. Nhiều người cho rằng “dẫu biết là nhân vật chính nhưng cách b̼u̼f̼f̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼”. Kaido vốn là Tứ Hoàng và còn đang s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼, sau c̼ú̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ cực mạnh L̼u̼f̼f̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ấ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼b̼ó̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼ cho Kaido. Điều này diễn ra quá b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ khiến nhiều đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ tỏ ra k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.

Luffy đánh gục Kaido trong One Piece 1010, fan nói Oda không buff thì bao giờ mới hết truyện - Ảnh 2.

Luffy đánh gục Kaido trong One Piece 1010, fan nói Oda không buff thì bao giờ mới hết truyện - Ảnh 3.

Trong khi đó một số lượng fan đông đảo không kém lại thấy việc Luffy đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ Kaido và tìm ra cách để đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Tứ Hoàng này là điều hoàn toàn bình thường và hợp lý. Nhiều đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ đã thốt lên rằng: “t̼ạ̼ ̼ơ̼n̼ ̼O̼d̼a̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼â̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼”. Trong khi đó một số người giải thích cho việc Oda b̼u̼f̼f̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ cho Luffy là chuyện bình thường và nói: “One Piece đã kéo dài quá lâu rồi, b̼ị̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ù̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼h̼o̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼u̼f̼f̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼à̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼”.

Luffy đánh gục Kaido trong One Piece 1010, fan nói Oda không buff thì bao giờ mới hết truyện - Ảnh 4.

Luffy đánh gục Kaido trong One Piece 1010, fan nói Oda không buff thì bao giờ mới hết truyện - Ảnh 5.

Nhìn chung trong thể loại Shounen việc các nhân vật chính mạnh lên đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ không phải là điều lạ. Các đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ thể loại này vẫn hay đùa rằng, cứ là main thì việc mạnh lên nhờ s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ là điều bình thường. Chúng ta đã quá quen với điều này trong các bộ manga thể loại Shounen khác, đặc biệt là Goku trong Dragon Ball. Vấn đề ở đây là cách b̼u̼f̼f̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ hay không mà thôi.

Luffy đánh gục Kaido trong One Piece 1010, fan nói Oda không buff thì bao giờ mới hết truyện - Ảnh 6.

Về vấn đề này thì quan điểm cá nhân của tác giả bài viết này thấy Oda đã rất tài tình để tìm cách b̼u̼f̼f̼ cho Luffy. Như chúng ta đã biết thì ngoài haki quan sát, haki v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ thì Luffy còn có haki b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼. Từ trước đến nay chúng ta chưa thấy được sức mạnh của loại haki này. Việc c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ với Katakuri giúp Luffy học được haki quan sát cấp cao đến mức nhìn thấy được tương lai. Việc ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼U̼d̼o̼n̼ đã giúp Luffy luyện được haki v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ cấp cao. Chúng ta vốn biết Luffy là một t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼, anh có thể n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ơ̼ trong việc lập kế hoạch nhưng vào những ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼ thuyền trưởng băng Mũ Rơm l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼. Cậu đã quá nhiều lần làm điều này, chính vì vậy việc l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h của haki b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ và á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ nó vào c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ và h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ Kaido chẳng có gì là v̼ô̼ ̼l̼ý̼ cả.

Luffy đánh gục Kaido trong One Piece 1010, fan nói Oda không buff thì bao giờ mới hết truyện - Ảnh 7.

Trên thức tế thì Kaido mới chỉ bị đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼. Nên nhớ Tứ Hoàng này có s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼. Một c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ của haki b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼, nơi những đ̼ò̼n̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ vừa có haki v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ cao cấp k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ với haki b̼á̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ sẽ tạo ra những đ̼ò̼n̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ có s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼. Thời điểm hiện tại nếu không để Luffy t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Các bạn nghĩ sao về việc Oda đã b̼u̼f̼f̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ trong One Piece chap 1010? Hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!