Năng lực đ.á.n.g s.ợ nhất của Queen có thể chính là “b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ý chí người khác“

0
667

Queen thực sự có phải là kẻ có khả năng b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ý chí của người khác, chính vì vậy hắn ta được Kaido giao trách nhiệm cho cai quản nhà n.g.ụ.c Udon.

Trong One Piece chap 990, một Tobi Roppo là Who Who đã l.ừ.a X-Drake (điệp viên Hải quân nằm vùng trong băng Bách Thú) đến chỗ Queen. Cả 2 người này đã d.ồ.n X-Drake vào đường cùng. Từ sự việc X-Drake đã t.h.ả Law, Queen muốn biết được thực chất X-Drake đang làm việc cho tổ chức nào. Trước thái độ khá l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼ của X-Drake rằng có g.i.ế.t hay t.r.a t.ấ.n như thế nào thì X-Drake sẽ không khai thì Queen đã tự tin và nói rằng: “Chỉ cần một đ̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ ngay thôi”.

One Piece: Năng lực đáng sợ nhất của Queen có thể chính là bẻ gãy ý chí người khác - Ảnh 1.

Queen rất tự tin về việc có thể khiến X-Drake phải khai ra thân phận thật

Từ chi tiết này thì chúng ta có thể thấy, dường như Queen rất tự tin với màn t.r.a t.ấ.n của mình có thể khiến X-Drake phải khai hết tất cả. Phải chăng năng lực của Queen có liên quan tới việc b.ẻ g.ã.y ý chí của k.ẻ đ.ị.ch và b.u.ộ.c kẻ đó phải p.h.ụ.c t.ù.n.g dưới trướng của Tứ Hoàng Kaido. Chính vì lẽ này mà Queen được tổng đốc Kaido giao nhiệm vụ quản lý nhà t.ù ở Udon, nơi g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ tại đất nước Wano này..

Và phải chăng, khả năng b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ý chí của Queen có liên quan tới năng lực và biệt hiệu của hắn Queen Bệnh Dịch. Giống như những cơn Bệnh Dịch q.u.á.i á.c, những hình thức t.r.a t.ấ.n của Queen sẽ khiến những kẻ có ý đ.ồ c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ dưới trướng băng Tứ hoàng Kaido Bách Thú.

One Piece: Năng lực đáng sợ nhất của Queen có thể chính là bẻ gãy ý chí người khác - Ảnh 2.

Queen được Kaido tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lý nhà n.g.ụ.c Udon

Như vậy, có thể nói rằng Oda đang c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼é̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼ năng lực và sức mạnh của Queen, một kẻ t.à.n. đ.ộ.c được che dấu bởi một tính cách hài hước và một nét mặt “tấu hài” mỗi khi hắn ta xuất hiện. Có vẻ như khác với 2 tam tai còn lại, thứ sức mạnh mà Queen đang sở hữu có khả năng b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ tinh thần của kẻ khác. Chính vì điều này mà Kaido không phải ngẫu nhiên lại giao việc quản lý t.ù n.h.â.n ở n.g.ụ.c Udon cho Queen trực tiếp điều hành. Hắn thực sự quá phù hợp cho vị trí này.

One Piece: Năng lực đáng sợ nhất của Queen có thể chính là bẻ gãy ý chí người khác - Ảnh 3.

Queen có khả năng b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ý chí của người khác bằng những đ̼ò̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼của mình?

Chúng ta nhắc tới bộ ba tam tai là King với biệt hiệu là H.ỏ.a H.o.ạ.n vì trong k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼. Trong khi đó thì Jack được mệnh danh là Hạn Hán vì tính cách t.h.ô b.ạ.o, h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼e̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼sức mạnh b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ tinh thần, ý chí người khác của hắn như một loại d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ hay chăng?

Các bạn nghĩ sao về chi tiết câu nói đầy tự tin của Queen khi X-Drake tỏ ra rất c.ư.ơ.n.g q.u.y.ế.t bảo vệ thân thế thực sự của mình. Liệu khả năng nổi trội nhất của Queen có phải là b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ý chí của người khác? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé!