Nếu Có Đủ 2 Mangekyou Sharingan Của Obito, Kakashi Có Thể Đ̼á̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼i̼ Pain?

0
1578

Kakashi đã từng thua Pain, nhưng nếu khi đó anh có 2 Mangekyou Sharingan của Obito thì kết quả liệu có khác?

Trong Naruto, Kakashi đã bị Pain đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ trong cuộc t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ xâm lược Konoha của hắn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Kakashi chỉ sử dụng một Mangekyou Sharingan với lượng charka hạn chế. Vậy nếu khi đó Kakashi có hai Mangekyou Sharingan, anh ta có thể đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Pain không?

Cùng phân tích 1 chút ở dưới đây nhé!

1. Kamui sẽ cắt nguồn cung chấp chakra từ Nagato đến Pain

Naruto: Nếu có đủ 2 Mangekyou Sharingan của Obito, Kakashi có thể đánh bại Pain? - Ảnh 1.

Trong Naruto, Kamui tầm xa là năng lực thị giác Mangekyou Sharingan của Kakashi Hatake do được Obito Uchiha tặng cho Sharingan. Kakashi Hatake có thể gửi bất cứ thứ gì ở một khoảng cách nhất định đến vùng không gian trong Kamui. Còn Kamui tầm gần là khả năng Mangekyou Sharingan của Obito Uchiha. Kamui tạo ra chiều không – thời gian riêng biệt hình xoáy ốc cho phép Obito có thể dễ dàng dịch chuyển chính bản thân hay vật thể qua không gian đặc biệt đó. Kích thước của vật thể cần dịch chuyển tỉ lệ thuận với lượng chakra cần sử dụng.

Thế nên, nếu có đủ cặp Mangekyou Sharingan này, Kakashi không chỉ có thể di chuyển các vật thể ở xa bằng Mangekyou, mà còn có thể mở Kamui và kéo các vật thể hoặc người khác vào đó. Còn Pain tuy có Rinnegan, nhưng cho đến nay anh ta vẫn chưa thể hiện được khả năng mở một cổng không gian như Sasuke.

Do đó, nếu Kakashi có thể mang từng bản thể của Pain vào chiều không gian của Kamui, t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼h̼a̼r̼k̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼a̼g̼a̼t̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼a̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼g̼a̼t̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

2. Nếu Kakashi không trực tiếp c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ 6 Pain cùng một lúc thì có cơ hội chiến thắng

Naruto: Nếu có đủ 2 Mangekyou Sharingan của Obito, Kakashi có thể đánh bại Pain? - Ảnh 2.

Về điểm đầu tiên, khả năng của Kamui tuy rất mạnh, nhưng nếu phải ch̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ lại 6 Pain cùng một lúc thì vẫn sẽ rất khó khăn. Bởi mỗi Pain có thể chia sẻ tầm nhìn của mình, nên nếu Kakashi mở Kamui và những người khác nhìn thấy, thì m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼V̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼,̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼P̼a̼i̼n̼.̼

3. Obito dùng Mangekyou Sharingan mắt phải tốt hơn Kakashi

Naruto: Nếu có đủ 2 Mangekyou Sharingan của Obito, Kakashi có thể đánh bại Pain? - Ảnh 3.

Obito có thể sử dụng khả năng của Mangekyou Sharingan mắt phải rất tốt. Nếu Kakashi có thể tối ưu hóa nó và khiến bản thân không thể bị chạm tới, thậm chí Pain sẽ khó t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Kakashi. Nhưng nếu Kakashi bị t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ từ nhiều phía, câu chuyện sẽ khác.

4. Sử dụng Susano’o toàn chân thể và Kamui Shuriken

Naruto: Nếu có đủ 2 Mangekyou Sharingan của Obito, Kakashi có thể đánh bại Pain? - Ảnh 4.

Kamui đôi là khả năng Mangekyou Sharingan ban đầu của Obito Uchiha nhưng sau cái c̼h̼ế̼t̼ của mình, hồn ma của Obito đã tặng lại cho Kakashi Hatake đôi Mangekyou Sharingan cùng khả năng này. Với sự giúp đỡ của Kamui đôi, Kakashi Hatake đã có thể lần đầu tiên sử dụng của cả Kamui tầm ngắn và tầm xa, đồng thời có thể triệu hồi thành công một Susanoo toàn chân thể, nhờ đó giúp Sasuke Uchiha và Uzumaki Naruto phong ấn Kaguya Otsutsuki.

Thế nên, nếu có hai Mangekyou Sharingan, Kakashi có thể tạo nên Susano’o toàn chân thể và sử dụng Kamui Shuriken để c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ Pain.

5. Vấn đề là chakra của Kakashi có hạn

Naruto: Nếu có đủ 2 Mangekyou Sharingan của Obito, Kakashi có thể đánh bại Pain? - Ảnh 5.

Kakashi không phải là một nhân vật có lượng chakra dồi dào. Chỉ mới sử dụng một Mangekyou, anh đã cần có thời gian hồi phục chakra, nên nếu bây giờ là 2 thì sẽ không biết còn tiêu tốn chakra đến mức nào. Mặc dù có 2 Mangekyou giúp Kakashi mạnh hơn nhưng cũng sẽ có giới hạn. Nếu chakra cạn trước khi đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Pain, t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼.̼

Giả sử nếu Kakashi phải c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼a̼i̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼a̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼