Nếu Đ̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ Ninja Lần Thứ Năm N̼ổ̼ Ra, Đây Có Thể Là Nguyên Nhân

0
260

Thực sự có thể có Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ năm sau này trong Boruto, một thứ rất k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ở Naruto.

Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja rất khắc k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ trong thế giới Naruto. Nó có sự tham gia từ nhiều làng, n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja đã xảy ra 4 lần, và mỗi cuộc chiến luôn để lại rất nhiều t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼. Ví dụ như trong Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ nhất, Konoha phải nhận lấy cái c̼h̼ế̼t̼ của Hokage đệ nhị.

Cuộc chiến sau đó luôn c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ của rất nhiều n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼, từ ninja cho đến dân thường không trực tiếp tham gia cuộc chiến. Bởi vì Naruto và k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ của anh giống nhau, kể từ sau Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ tư, thế giới đã trở nên hòa bình, cho đến thời đại của Boruto.

Có Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ năm? Thậm chí có thể bạn đã nhìn thấy nó. Nguyên nhân của Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ năm là gì?

1. Vì Kawaki?
Đại chiến ninja

Kawaki là người sẽ tạo ra Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ năm trong Naruto?

K̼a̼w̼a̼k̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼n̼g̼ò̼i̼ ̼c̼h̼o̼ Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ năm. Cậu thậm chí còn tuyên bố trong tập 1 rằng thời đại shinobi đã c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼.

Nếu Kawaki gây chiến bằng cách t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ một trong những ngôi làng, hoặc hợp tác với Otsutsuki để thế giới trở nên h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼, thì chắc chắn năm làng sẽ liên kết lại, và Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ năm n̼ổ̼ ra. Có thể Kawaki thực chất chỉ là kẻ chống lưng cho tổ chức khơi mào cuộc chiến này, và cũng có thể cậu gây ra cuộc chiến vì ảnh hưởng từ Isshiki hoặc những Otsutsuki khác đã c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ Kawaki. Có lẽ vì cuộc chiến, tượng Hokage của Konoha bị p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ hoàn toàn khi Kawaki chiến đấu với Boruto.

2. Otsutsuki t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼?
Naruto

Otsutsuki hiện có vai trò lớn hơn trong Naruto, liệu chúng có tạo nên Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ năm?

Trong Boruto, Otsutsuki cảm thấy có vai trò lớn hơn trong Naruto. Boruto Uzumaki có được hai sức mạnh từ chúng, đó là ấn Karma và con mắt Jougan. kKẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ chính ở manga lúc này là Isshiki Otsutsuki.

Trước Isshiki, nội dung chính của Boruto là cuộc t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ của Kinshiki và Momoshiki Otsutsuki. Với tình hình như thế này, không phải không có chuyện Konoha bị h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ở tập 1 không chỉ do Kawaki, mà còn do cuộc t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ của chính tộc Otsutsuki đối với Konoha.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ từ gia tộc này không chỉ có hai người như Momoshiki và Kinshiki trước đây?

3. Vì Naruto và Sasuke biến m̼ấ̼t̼?
Đại chiến ninja Naruto

Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ năm n̼ổ̼ ra vì có chuyện xảy đến với Naruto, Sasuke?

T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Ở̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼w̼a̼k̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼.̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼

N̼ế̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼h̼i̼k̼a̼m̼a̼r̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼x̼̼̼u̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼n̼̼̼ổ̼̼̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼a̼r̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼

V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼

Bạn có đồng ý không? Hãy viết ý kiến!