One Piece 1009 h̼é̼ ̼l̼ộ̼ thông tin quan trọng, Tứ Hoàng Kaido s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ cả 3 loại Haki

0
294

Dường như tất cả Yonko đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ đều có cả ba loại Haki.

Cuộc đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ sức mạnh của Kaido với Big Mom đã tạo ra những t̼i̼a̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼, điều đó cho thấy Tứ Hoàng Bách Thú có s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ Haoshoku Haki. Tuy nhiên, One Piece 1009 lại đưa ra một gợi ý rằng Kaido cũng có Kenbunshoku Haki. Tức là dường như “Sinh vật mạnh nhất thế giới” s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ cả ba loại Haki.

1. One Piece chap 1009 đã xác nhận Kaido có Busoshoku Haki

One Piece 1009 hé lộ thông tin quan trọng, Tứ Hoàng Kaido sở hữu cả 3 loại Haki - Ảnh 2.

Trên thực tế, đã từng có nhiều đ̼ộ̼c̼ giả n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ việc Kaido s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ Busoshoku Haki, bởi hắn ta dường như chưa phủ lên mình loại Haki đó. Nhưng nếu bạn vẫn còn n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼, hãy xem đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ mạnh mẽ của Kaido ở chương 1009, Gozanze Ragnarok.

Kanabo của Kaido dường như đã tạo ra 1 v̼ụ̼ n̼ổ̼ Haki khi hắn ta t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ của mình. Sẽ rất n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ nếu d̼í̼n̼h̼ phải đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ này và Luffy bị t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ đã v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ và sau đó vẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ra sao.

2. Câu nói của Kaido “Ta vẫn còn cảm nhận được giọng nói của chúng”

One Piece 1009 hé lộ thông tin quan trọng, Tứ Hoàng Kaido sở hữu cả 3 loại Haki - Ảnh 1.

Sau khi Zoro c̼h̼ặ̼n̼ và d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Haki từ Big Mom và Kaido, giúp Thế hệ t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ nhất có thời gian tích tắc n̼é̼ ̼đ̼ò̼n̼, Kaido đã đưa ra một nhận xét thú vị rằng: “Ta vẫn còn cảm nhận được giọng nói của chúng”. Điều này cho thấy Kaido cũng có Kenbunshoku Haki với khả năng nghe thấy âm thanh, tương tự như Koby trước đây ở t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ Marineford.

3. Còn Haoshoku Haki thì sao?

One Piece 1009 hé lộ thông tin quan trọng, Tứ Hoàng Kaido sở hữu cả 3 loại Haki - Ảnh 3.

Nếu bạn còn nhớ, Kaido đã từng dùng Haoshoku Haki khi c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ sức mạnh với Big Mom trước đây. Khi Haki của 2 người đ̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ đã tạo ra 1 l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ đặc biệt giống những người sử dụng Haoshoku Haki khác, điều này cũng xảy ra khi các c̼h̼i̼ế̼n̼ b̼i̼n̼h̼ như Luffy và Doflamingo đụng độ.

Tức là One Piece 1009 đã cho thấy d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ mạnh mẽ rằng Kaido có cả ba loại Haki. Điều này thực ra cũng không có gì là lạ khi xem xét rằng anh ta thực sự là một Yonko. Qua đó cũng đặt ra giả thuyết rằng tất cả Yonko đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ đều có cả ba loại Haki.