One Piece chap 1000: Tình Trạng Cửu Hồng Bao Hiện Giờ Ra Sao, Sau Khi Ăn Đ.Ò.N Lôi Ô Bát Quái Của Kaido?

0
419

Cuối cùng One Piece chap 1000 đã cho thấy tình trạng của Cửu Hồng Bao sau khi liên tiếp h.ứ.n.g c.h.ị.u sức t.ấ.n c.ô.n.g đến từ Lôi Ô Bát Quái của Kaido.

One Piece chap 1000: Cập nhật tình trạng của Cửu Hồng Bao, kẻ bị thương người thoi thóp sau khi ăn chùy của Kaido - Ảnh 1.

 

Những hình ảnh mới nhất về cuộc c.h.ạ.m m.ặ.t giữa 5 Siêu Tân Tinh và 2 Tứ Hoàng Kaido và Big Mom cuối cùng cũng đã xuất hiện. Luffy đến mái vòm trong tình cảnh mà Kaido và Big Mom đang hàn huyên tâm sự. Hình ảnh của chap 1000 cũng cho thấy các thành viên của Cửu Hồng Bao tất cả đã g.ụ.c ngã sau khi phải h.ứ.n.g c.h.ị.u những đ.ò.n t.ấ.n c.ô.n.g bằng Lôi Ô bát quái của Kaido.

Điều này đã được nhiều đọc giả x.á.c định từ trước khi mà Kaido chuyển về dạng người và sử dụng những c.ú đ.á.n.h Lôi Ô Bát Quái thuần túy bằng sức mạnh của bản thân để t.ấ.n c.ô.n.g các gia thần của Oden. Sau khi t.u.n.g nhiều đ.ò.n đ.á.n.h ấn tượng lên Kaido dạng Rồng, các Cửu Hồng Bao có vẻ như không chuẩn bị sẵn kế sách cũng như đủ sức đương c.ự l.ạ.i Kaido trong dạng người.

Cảnh tượng cảm động đã diễn ra trong One Piece chap 1000 khi Luffy đ.ỡ lấy Kinemon và xin lỗi về sự chậm trễ của mình. Chắc chắn nhìn cảnh các Cửu Hồng Bao người b.ị t.h.ư.ơ.n.g, kẻ t.h.o.i t.h.ó.p sau nhữngđ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ của Kaido là động lực để Luffy quyết tâm hơn trong việc đ.á.n.h bại Tứ Hoàng này.

One Piece chap 1000: Cập nhật tình trạng của Cửu Hồng Bao, kẻ bị thương người thoi thóp sau khi ăn chùy của Kaido - Ảnh 2.

Oda cũng đã rất tài tình khi để Law xuất hiện ở đó. Với năng lực trái cây á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của mình bác sĩ tử thần này đã giúp Luffy chuyển các Cửu Hồng Bao đến nơi an toàn. Sân khấu bây giờ được nhường lại cho 5 Siêu Tân Tinh và 2 Tứ Hoàng. Vậy câu hỏi đặt ra là vai trò của Cửu Hồng Bao phải chăng đến đây đã kết thúc. Liệu các gia thần của Oden có tham gia cuộc chiến c.h.ố.n.g l.ạ.i 2 Tứ Hoàng Kaido nữa hay không?

Câu trả lời là Cửu Hồng Bao sẽ tiếp tục tham gia cuộc chiến nhưng không phải là đ.á.n.h Kaido và Big Mom. Rất có thể đối thủ của 9 gia thần này sẽ là Orochi tên Shogun vẫn chưa biết đã c.h.ế.t thật hay chưa. Thực tế thì chính Orochi là k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼ỷ̼̼̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼.̼

One Piece chap 1000: Cập nhật tình trạng của Cửu Hồng Bao, kẻ bị thương người thoi thóp sau khi ăn chùy của Kaido - Ảnh 3.

Vậy thời điểm hắn ta quay lại là lúc nào và với mục đích gì. Rõ ràng Orochi đủ sự khôn ngoan và tỉnh táo để chờ đợi màn quyết đấu giữa Kaido và 5 Siêu Tân Tinh. Hắn thừa hiểu rằng giờ không phải là lúc mà hắn ra mặt khi mà lực lượng chính của 2 bên mới bắt đầu q.u.y.ế.t đ.ấ.u với nhau. Chờ đến khi cả Kaido và 5 Siêu Tân Tinh bắt đầu b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Đến lúc này thì nhiều khả năng Cửu Hồng Bao sau một thời gian nghỉ ngơi hồi phục sẽ t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼.̼ ̼O̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ạ̼c̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼9̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼