Râu Đen Có Thể Sở Hữu Sức Mạnh Trái Á̼c̼ ̼Q̼u̼ỷ̼ Thứ Ba Và Kaido Chính Là Đối Tượng Hắn Nhắm Đến?

0
396

Trong One Piece thì Râu Đen là người duy nhất sở hữu cùng lúc 2 Trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ mà vẫn sống. Nếu hắn tiếp tục muốn chiếm đoạt năng lực trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ thứ 3 thì đó là trái nào?

One Piece là bộ truyện nói về những tên c.ư.ớ.p biển đầy mạnh mẽ và n.g.u.y h.i.ể.m, những người có thể sử dụng sức mạnh của trái cây á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ để nâng tầm sức mạnh của bản thân. Và Râu Đen là một nhân vật đặc biệt khi sở hữu cùng một lúc năng lực của 2 trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ và nhiều người suy đoán rằng hắn ta có thể sở hữu thêm một trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ nữa. Giả thuyết này cũng không hoàn toàn vô căn cứ khi thiết kế nhân vật của Râu Đen có chiếc Jolly Roger cũng có ba đ.ầ.u l.â.u. Phải chăng đây là một hint nhỏ để Oda ám chỉ rằng Râu Đen sẽ sở hữu thêm một trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ nữa. Là một kẻ đầy tham vọng và t.h.â.m h.i.ể.m liệu rằng Râu Đen sẽ muốn sở hữu thêm loại trái cây á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ nào và biến hắn trở thành k̼ẻ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼?

One Piece: Râu Đen có thể sở hữu sức mạnh trái ác quỷ thứ ba và Kaido chính là đối tượng hắn nhắm đến? - Ảnh 1.

Hiện tại Râu Đen đang nắm giữ sức mạnh của trái Yami Yami no Mi / Dark-Dark Fruit và Gura Gura no Mi / Quake-Quake Fruit. Yami Yami no Mi là trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ hệ Logia, nó cho phép người dùng thay đổi thành phần cơ thể của họ để trở thành một nguyên tố tự nhiên, trong trường hợp này là bóng tối và điều khiển nó. Râu Đen cũng chiếm đoạt trái Gura Gura no Mi từ Râu Trắng. Trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ hệ Paramecia này cho phép người sử dụng g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼R̼â̼u̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼à̼m̼ khi có thể t.ấ.n c.ô.n.g một cách đầy mạnh mẽ.

Phải chăng trái cây tiếp theo mà Râu Đen sở hữu sẽ là trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ hệ Zoan, cho phép anh ta biến đổi thành một loài vật khác theo ý muốn. Người sử dụng trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ hệ Zoan có dạng cơ bản sau đó là dạng lai và cuối cùng là dạng quái thú. Chopper là một ví dụ về một người sử dụng hệ Zoan, mặc dù bác sĩ của băng Mũ Rơm đã ăn Hito Hito no Mi cho phép cậu nói và suy nghĩ như một con người. Những người luyện tập chăm chỉ có thể cải tiến các khả năng khác như Chopper có thể sử dụng bảy dạng khác nhau của mình.

One Piece: Râu Đen có thể sở hữu sức mạnh trái ác quỷ thứ ba và Kaido chính là đối tượng hắn nhắm đến? - Ảnh 2.

Nếu Râu Đen nhắm tới một trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ hệ Zoan thì trái nào sẽ phù hợp với bộ kỹ năng hiện tại của hắn? Một trái Zoan cổ đại như Ryu Ryu no Mi là một lựa chọn tuyệt vời. Ryu Ryu no Mi sẽ cho phép hắn ta biến thành một loài khủng long và có chín biến thể đã được x̼á̼c̼ nhận. Trong khi khủng long chắc chắn có khả năng h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼, Râu Đen cũng có thể săn lùng trái Zoan Thần thoại, loại á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ còn đ̼ộ̼c̼ đáo hơn Zoan Cổ Đại. Trái Phượng Hoàng của Marco cũng là một gợi ý tuyệt vời cho chính Râu Đen.

Trái Zoan thần thoại cấp cho người dùng sức mạnh để biến đổi thành những con thú thần thoại, như phượng hoàng hoặc rồng. Một ví dụ đáng chú ý phù hợp với khả năng hiện có của Blackbeard có thể là Batto Batto no Mi / Bat-Bat Fruit, cho phép anh ta biến thành ma cà rồng. Tuy nhiên cho đến nay Batto Batto no Mi vẫn chưa ra mắt chính thức.

One Piece: Râu Đen có thể sở hữu sức mạnh trái ác quỷ thứ ba và Kaido chính là đối tượng hắn nhắm đến? - Ảnh 3.

Một lựa chọn kỳ lạ hơn, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra là nếu Râu Đen cố gắng đá̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼U̼o̼ ̼U̼o̼ ̼n̼o̼ ̼M̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ứ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼R̼â̼u̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼.̼

Viễn cảnh Râu Đen có thêm Uo Uo no Mi là trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ thứ 3 của mình là một ý t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼r̼a̼ ̼G̼u̼r̼a̼ ̼G̼u̼r̼a̼ ̼n̼o̼ ̼M̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼R̼â̼u̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼m̼à̼ ̼R̼â̼u̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼.

One Piece: Râu Đen có thể sở hữu sức mạnh trái ác quỷ thứ ba và Kaido chính là đối tượng hắn nhắm đến? - Ảnh 4.

Các bạn nghĩ sao về việc Râu Đen có thể sở hữu sức mạnh trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ thứ ba, đối tượng nào đang được hắn nhắm đến? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!