Sắp Tới Có Thể Hidan “Tái Xuất” Của Kẻ Sùng Đ̼ạ̼o̼ Trong Series Naruto/ Boruto

0
482

Trở lại với series Boruto. Theo một số thông tin được tiết lộ, Hidan v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼h̼i̼k̼a̼m̼a̼r̼u̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.Bí mật về cơ thể bất tử của Hidan và màn “tái xuất giang hồ” của kẻ sùng đạo trong series Naruto/ Boruto - Ảnh 5.

Mà trong Boruto lại xuất hiện một tổ chức bí ẩn tên là Kara, mục đích và động cơ của chúng là gì vẫn chưa được biết nhưng có một điều chắc chắn là tổ chức này có một lượng kiến thức rộng lớn về thế giới ninja hay gia tộc Otsutsuki,…

Thậm chí, Kara còn biết về Momoshiki trong khi không ai kể cả Naruto biết về hắn. Đã thế, người lãnh đạo của tổ chức này lại có con dấu Karma, ấn̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Bí mật về cơ thể bất tử của Hidan và màn “tái xuất giang hồ” của kẻ sùng đạo trong series Naruto/ Boruto - Ảnh 6.

Có thể Hidan đã được tổ chức Kara cứu sống trong series Boruto.

Nếu đã sở hữu kiến thức uyên bác về thế giới ninja như vậy thì hẳn Kara cũng biết về Hidan và sức mạnh của hắn. Khả năng cao là Kara đã cứu Hidan với điều kiện hắn đồng ý gia nhập tổ chức của họ. Ngoài ra,A̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ù̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼a̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

Bí mật về cơ thể bất tử của Hidan và màn “tái xuất giang hồ” của kẻ sùng đạo trong series Naruto/ Boruto - Ảnh 7.

Ninja Ao của làng Sương Mù cũng được Kara cứu sống.

Điều này càng làm tôi tin chắc rằng Kara đã cứu Hidan và khiến anh ta gia nhập tổ chức này với tư cách là một thành viên hoạt động bên ngoài. Và Hidan mà tham gia Kara thì có lẽ họ cũng sẽ cung cấp cho hắn một số nhẫn cụ khoa học giống như họ đã cho Ao để khiến Hidan đã mạnh còn mạnh hơn nữa.

Đọc đến đây có lẽ nhiều n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼!̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼J̼a̼s̼h̼i̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼