Sắp Xếp Sức Mạnh Của Các Thành Viên Trong Tổ Chức Akatsuki Trong Naruto (Phần 1)

0
114

Nếu bạn là fan của bộ truyện tranh nổi tiếng Naruto thì hẳn bạn sẽ không thể không biết đến Akatsuki – tổ chức k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ nhất mọi thời đại.

Những thành viên của tổ chức này mặc đồng phục, họ mặc 1 chiếc áo dài, cổ cao màu đen với những đám mây đỏ trên đó. Băng ninja của họ là biểu tượng của ngôi làng họ xuất thân kèm theo một vạch ngang.

L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼A̼k̼a̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼V̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼.̼

Sắp xếp sức mạnh của các thành viên trong tổ chức khủng bố Akatsuki trong Naruto (Phần 1) - Ảnh 1.
Mặc dù số lượng thành viên không quá nhiều nhưng Akatsuki vẫn nổi tiếng khắp thế giới ninja với danh tiếng của mình. Các thành viên của tổ chức này đều là những ninja mạnh mẽ.

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng sắp xếp sức mạnh của các thành viên trong tổ chức Akatsuki nhé. (đương nhiên sẽ trừ Orochimaru vì nhân vật này đã rời khỏi tổ chức). Danh sách sẽ đi từ nhân vật yếu đến mạnh nhất. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của người viết, nếu các bạn có ý kiến khác hãy cho chúng tôi biết nhé.

10. Zetsu

Sắp xếp sức mạnh của các thành viên trong tổ chức khủng bố Akatsuki trong Naruto (Phần 1) - Ảnh 2.

Zetsu là thành viên duy nhất không có đồng đội và hoạt động riêng biệt trong tổ chức Akatsuki. Dù hoạt động một mình thì Zetsu cũng không khác gì 2 người hoạt động chung vậy vì cơ thể cơ thể của Zetsu được chia thành 2 phần trắng và đen, độc lập với nhau về suy nghĩ. Hắn là một quái vật có khả năng phân thân, hợp nhất thân thể với thực vật, hút – truyền chakra, giả dạng người khác…

Theo tôi thì Zetsu là thành viên yếu nhất trong tổ chức Akatsuki, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là thu thập thông tin cho tổ chức. Zetsu cũng là một trong những nhân vật chính tham gia trong cuộc đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼m̼o̼s̼h̼i̼k̼i̼,̼ ̼K̼i̼n̼s̼h̼i̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼U̼r̼a̼s̼h̼i̼k̼i̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼.̼

9. Hidan
Sắp xếp sức mạnh của các thành viên trong tổ chức khủng bố Akatsuki trong Naruto (Phần 1) - Ảnh 3.
H̼i̼d̼a̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼C̼ỏ̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼J̼a̼s̼h̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

H̼i̼d̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ô̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼h̼i̼k̼a̼m̼a̼r̼u̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼s̼â̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼A̼s̼u̼m̼a̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼A̼k̼a̼t̼s̼u̼k̼i̼.̼

8. Deidara

Sắp xếp sức mạnh của các thành viên trong tổ chức khủng bố Akatsuki trong Naruto (Phần 1) - Ảnh 4.

Deidara là thành viên trẻ nhất của tổ chức Akatsuki. Hắn là một người yêu nghệ thuật và thích thưởng thức cái đẹp, tuy nhiên cũng điên rồ và hiếu chiến không kém. D̼e̼i̼d̼a̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼é̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼g̼a̼n̼.

Dù hành động một mình, D̼e̼i̼d̼a̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼a̼a̼r̼a̼-̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼u̼k̼a̼k̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼K̼a̼z̼a̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ơ̼i̼ ̼t̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼D̼e̼i̼d̼a̼r̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼o̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼D̼e̼i̼d̼a̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼.̼

7. Sasori

Sắp xếp sức mạnh của các thành viên trong tổ chức khủng bố Akatsuki trong Naruto (Phần 1) - Ảnh 5.

Sasori là bậc thầy điều khiển, chế tạo rối của làng Cát. H̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼S̼a̼s̼o̼r̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼Kazekage đệ tam người được xem là mạnh nhất trong lịch sử Làng Cát và biến ông thành một trong những con rối trong bộ sưu tập của mình.

Cũng giống như Bà Chiyo nhưng Sasori đã tự biến bản thân mình thành rối hoàn toàn dù Sasori mà không cần sự giúp đỡ của bà. Tuy nhiên việc biến đổi thành rối này phải giữa lại một phần trên thân thể mình mà Sasori đã giữ lại phần ngực và trong lúc g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼y̼o̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼,̼ ̼S̼a̼s̼o̼r̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

6. Kakuzu

Sắp xếp sức mạnh của các thành viên trong tổ chức khủng bố Akatsuki trong Naruto (Phần 1) - Ảnh 6.

Kakuzu là cựu ninja làng Thác Nước, t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼C̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼.̼

C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼K̼a̼k̼u̼z̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼o̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼k̼u̼z̼u̼)̼,̼ ̼H̼ỏ̼a̼,̼ ̼L̼ô̼i̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ổ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼i̼d̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼S̼h̼u̼r̼i̼k̼e̼n̼ ̼R̼a̼s̼e̼n̼g̼a̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼i̼m̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ỏ̼a̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼d̼o̼r̼i̼