Sasuke Bị Lụi Rinnegan, Naruto Mất Cửu Vĩ “Nghiễm Nhiên” Sakura Trở Thành Người Mạnh Nhất Team 7

0
490

Trước đó trong thời đại Naruto, Sakura luôn bị coi là nhân vật p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼o̼á̼i̼ và vô tích sự nhất đội 7. Thế nhưng sang Boruto thì mọi chuyện đã khác.

Trong Boruto thế hệ kế tiếp, Naruto và các đồng đội của mình liên tục phải đương đầu với những đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ khó nhằn. Mới đây họ đã phải đối đầu với Isshiki, một tộc nhân của Otsutsuki. Vì k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ nên giờ đây Sasuke đã bị mất đi con mắt Rinnegan của mình, còn Naruto mất đi Cửu Vĩ Kurama sau khi dùng Baryon Mode.

Boruto: Sasuke bị lụi Rinnegan, Naruto mất Cửu Vĩ nghiễm nhiên Sakura trở thành người mạnh nhất team 7 - Ảnh 1.
C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼e̼a̼m̼ ̼7̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼.̼

Như chúng ta đã biết trước đó trước đó trong thời đại Naruto, S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼o̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼7̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ị̼u̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼.̼

Boruto: Sasuke bị lụi Rinnegan, Naruto mất Cửu Vĩ nghiễm nhiên Sakura trở thành người mạnh nhất team 7 - Ảnh 2.
Tuy nhiên đó là những nhược điểm của Sakura lúc còn trẻ, còn càng về sau khi trưởng thành thì cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Trở nên mạnh mẽ, kiên cường và không còn là “cục tạ” của đội 7 nữa. Cô sở hữu rất nhiều những khả năng đặc biệt và thậm chí có những thành tích của riêng mình.

Như việc Sakura đang là một ninja y tế tài năng. Được đào tạo thành một ninja y tế từ năm 12 tuổi và Sakura đã trở thành một trong những ninja y tế trẻ nhất thế giới nhẫn giả khi mới 15 tuổi. Hiện tại Sakura biết rất nhiều về khoa học y tế ninja và y học ninja. C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼…̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Boruto: Sasuke bị lụi Rinnegan, Naruto mất Cửu Vĩ nghiễm nhiên Sakura trở thành người mạnh nhất team 7 - Ảnh 3.
C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼s̼o̼r̼i̼-̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼K̼a̼n̼k̼u̼r̼o̼u̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼P̼a̼i̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼o̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼.̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

Boruto: Sasuke bị lụi Rinnegan, Naruto mất Cửu Vĩ nghiễm nhiên Sakura trở thành người mạnh nhất team 7 - Ảnh 4.
Tuy kỹ thuật đặc biệt này chưa bao giờ được sử dụng một cách hiệu quả trong phần I nhưng đến phần II, nó lại trở thành điểm mấu chốt trong phong cách c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h.

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼à̼o̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼S̼h̼i̼z̼u̼n̼e̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼à̼o̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼K̼a̼t̼s̼u̼y̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ấ̼p̼ ̼C̼ố̼t̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

Boruto: Sasuke bị lụi Rinnegan, Naruto mất Cửu Vĩ nghiễm nhiên Sakura trở thành người mạnh nhất team 7 - Ảnh 5.
Với những điều trên rõ ràng Sakura đang là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, và hiện tại hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất team 7 sau khi Naruto và Sasuke mất đi nhiều sức mạnh như vậy.

Đọc đến đây mọi người nghĩ thế nào về vấn đề này? Liệu có đồng ý với suy nghĩ trên không? Hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến của các bạn để chúng ta cùng thảo luận nhé!