Sasuke sẽ hướng dẫn đội 7 một nhẫn thuật mới cực mạnh do chính anh sáng tạo ra

0
162

Sasuke đã dậy cho đội 7 cách dùng một thuật mới do anh sáng tạo có tên gọi khá kêu là “Điện từ d̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ị̼c̼h̼”.

Chúng ta đều biết rằng bộ truyện Naruto đã được mở rộng thêm với sự ra đời của một loạt tiểu thuyết ngoại truyện viết bởi Mirei Miyamoto, Takashi Yano và Jun Esaka còn họa sĩ Masashi Kishimoto sẽ phụ trách vẽ minh họa cho bộ truyện.

Naruto ngoại truyện: Sasuke sẽ hướng dẫn đội 7 một nhẫn thuật mới cực mạnh do chính anh sáng tạo ra - Ảnh 1.

Trong đó, Sasuke Shinden (truyền thuyết mới về Sasuke) là phần truyện về anh chàng Sasuke được nhiều người mến mộ đang có rất nhiều chi tiết mới khá hay.

Trong Sasuke Shinden: Shitei no Hoshi (Tạm dịch: Sasuke Tân Truyện: Sư Tinh Đệ), K̼o̼n̼o̼h̼a̼m̼a̼r̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼m̼a̼r̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

Naruto ngoại truyện: Sasuke sẽ hướng dẫn đội 7 một nhẫn thuật mới cực mạnh do chính anh sáng tạo ra - Ảnh 2.

Nhân khoảng thời gian làm thầy giáo của đội 7, Sasuke đã tranh thủ dậy cho đội 7 cách dùng một thuật mới do anh sáng tạo có tên gọi khá kêu là “Điện từ d̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ị̼c̼h̼”.

Thuật này được dựa trên Lôi độn và hiện tượng cảm ứng điện từ thông qua việc sử dụng trên một cây kunai bằng đồng để tăng tính dẫn điện. C̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼t̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼u̼n̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ kunai về phía trước với tốc độ siêu siêu nhanh, vượt qua cả vận tốc âm thanh. Lúc này, uy lực của chiêu ném kunai đó cũng tăng gắp gội, nó có thể p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ hàng loạt cây cối hay n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼á̼t̼ bề mặt của 1 tảng đá.

Mà tân đội 7 của làng Lá toàn là những ninja tài năng, có t̼ố̼ chất nên sau khi nhận được sự dẫn dắt của Uchiha Sasuke thì chắc chắn Boruto, Sarada và Mitsuki sẽ mạnh lên rất nhiều đấy.

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian dài khổ luyện chăm chỉ, Sasuke đã có thể kết hợp 2 nguyên t̼ố̼ chakra là Thủy và Phong để tạo băng nhưng chưa mạnh như Băng Độn đâu nhé!