Spoil Chap 1006: Fan Sẽ Được Chiêm Ngưỡng Màn Đụng Độ Giữa 2 Anh Chàng Tóc Vàng, Sanji Và Jack Hạn Hán?

0
900

Đó là điều mà nhiều đ.ộ.c giả One Piece nghĩ tới khi mà Sanji đã được Robin cứu thoát khỏi Black Maria và phải chăng đối thủ tiếp theo của anh chàng đầu bếp sẽ là Jack Hạn Hán?

Trong One Piece chap 1005, Black Maria cùng thuộc hạ của ả sẽ đấu với cặp đôi Brook và Robin của băng Mũ Rơm. Tận dụng cơ hội này, Sanji rời đi và nhường lại “đất diễn” cho Robin. Cùng thời điểm này thì One Piece chap 1005 cũng đề cập tới Jack Hạn Hán, sau khi được Kaido cứu mạng hắn ta đã bình phục hoàn toàn và đi tìm Cửu Hồng Bao để t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼. Phải chăng Oda đã tạo ra một hint nhỏ để dẫn chúng ta tới cặp đối đầu hấp dẫn giữa Sanji và Jack Hạn Hán.

One Piece chap 1006 sẽ cho thấy màn đụng độ giữa 2 anh chàng tóc vàng, Sanji và Jack Hạn Hán? - Ảnh 1.

Nếu chúng ta còn nhớ thì trước đó tại đảo Zou, Sanji đã có ý định đụng độ Jack Hạn Hán sau khi chứng kiến cảnh t̼a̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ v̼ớ̼i̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼i̼n̼k̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼D̼o̼f̼l̼a̼m̼i̼n̼g̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼n̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼O̼d̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼a̼c̼k̼.̼

Trong bộ ba tam tai thì King và Queen đã bị Sanji qua mặt để cứu Momonosuke với khả năng tàng hình của mình, thì giờ đây sẽ đến lượt Jack nếm trải điều đó. Nhưng khác với lần trước, thay vì cứu người Sanji sẽ có màn c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼sòng phẳng với Jack Hạn Hán.

One Piece chap 1006 sẽ cho thấy màn đụng độ giữa 2 anh chàng tóc vàng, Sanji và Jack Hạn Hán? - Ảnh 2.

Trên thực tế xét về sức mạnh c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼, nếu ở trạng thái khỏe mạnh và sung sức, rõ ràng với vị thế của một tam tai dưới trướng Kaido cộng thêm năng l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼h̼ệ̼ ̼Z̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼i̼n̼k̼ ̼ở̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼u̼l̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼v̼u̼a̼ ̼C̼h̼ó̼ ̼M̼è̼o̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼a̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼M̼o̼m̼o̼n̼o̼s̼u̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼H̼ỏ̼a̼ ̼H̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼”̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ế̼u̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼.̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼H̼ạ̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

One Piece chap 1006 sẽ cho thấy màn đụng độ giữa 2 anh chàng tóc vàng, Sanji và Jack Hạn Hán? - Ảnh 3.

C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼H̼ạ̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼H̼ạ̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼Z̼o̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼”̼t̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼i̼”̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼!̼