Spoil One Piece Chap 1003: Zoro C̼h̼é̼m̼ Kaido B̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, Tứ Hoàng Hoá Thành Dạng Nửa Người Nửa Thú

0
8890

Dạng cuối của Kaido cuối cùng cũng đã xuất hiện trong One Piece chap 1003.

Tên One Piece chap 1003 tuần này là “Đêm Trên Mặt Bàn”. Theo phía cung cấp spoil, “mặt bàn” l̼à̼ ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ tình hình chung của Onigashima, bao gồm cả t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ trên nóc nhà lẫn tình hình c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ở các tầng dưới.

– Chương bắt đầu với cảnh Luffy đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ “Gomu Gomu no Gatling Kong Gun” vào mặt Kaido ở chap trước.

– Sau khi xuất ra đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ trên, Luffy đã rơi vào trạng thái cạn kiệt Haki tương tự như khi đ̼á̼n̼h̼ nhau với Doflamingo và phải chờ 10 phút để tiếp tục. Chưa rõ Kaido có b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ sau đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ này không.

– Big Mom đáp trả Luffy bằng một chiêu có tên là “Hahaba” (t̼ạ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ư̼ỡ̼i̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼?̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ này để bảo vệ Luffy.

– Law sử dụng “Countershock” để t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Big Mom. Countershock là đ̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ điện mà Law đã đã từng dùng để cố gắng cứu mạng Corazon trước đây.

Spoil nhanh One Piece 1003: Zoro chém Kaido bị thương, Tứ Hoàng hoá thành dạng nửa người nửa thú - Ảnh 1.

– Kaido dùng một chiêu mới tạm gọi là “Vortex Wind” (Gió xoáy hay gì đó gần gần vậy, theo phía cung cấp nguồn thì đây chỉ là tên gọi do người cấp tự nghĩ ra chứ không phải tên chiêu chính thức) nhắm vào Killer và Kid, sau đó hắn lao đến đớp Luffy. Luffy lúc này sắp rơi vào trong miệng Kaido

– Zoro thiếu hiệp thân pháp như lôi điện, trong chớp mắt hiện ra bên cạnh Kaido, một chiêu kiếm “Hắc Long Toàn Phong Trảm” xuất ra lập tức đ̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ Kaido, cứu mạng Luffy trong gang tấc.

Spoil nhanh One Piece 1003: Zoro chém Kaido bị thương, Tứ Hoàng hoá thành dạng nửa người nửa thú - Ảnh 2.

– Tên Kaido sau đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ trên đã b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ chút đỉnh, nhưng vẫn kịp nhận ra Diêm Ma Kiếm trong tay Zoro thiếu hiệp là thanh danh kiếm năm xưa trong tay Oden đã từng khiến mình nhận một v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ suốt đời khó quên.

– Mặc dù hắn m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼.

– Chuyển cảnh về một khu vực khác trên Onigashima. Nhóm CP0 đã từng giao dịch vũ khí với Orochi xuất hiện. CP0 nói không ngờ đối tượng giao dịch của bọn chúng (tức Orochi đã c̼h̼ế̼t̼), còn chỗ ban đầu dự định là buổi yến tiệc thì đã hoàn toàn biến thành chiến trường. Lúc này bọn chúng đang phân tích tình hình c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ở Onigashima trên một chiếc bảng có kẻ ô. Theo phía CP0, phe Samurai đã mất 400 quân trong tổng số 5400 quân, phe hải tặc Bách Thú của Kaido đã mất 3000 quân trong tổng số 30000 quân. Nếu dựa theo tỷ lệ này để tính toán, cứ 1 quân lính bên phe Samurai sẽ đổi được 7 đến 8 quân lính bên phe băng Bách Thú của Kaido. Nếu cả 2 phe đ̼á̼n̼h̼ đến 1 bên c̼h̼ế̼t̼ sạch, quân Samurai có lẽ sẽ là bên chiến thắng.

Spoil nhanh One Piece 1003: Zoro chém Kaido bị thương, Tứ Hoàng hoá thành dạng nửa người nửa thú - Ảnh 3.

– Chuyển cảnh về lại khu vực nóc tòa nhà Onigashima. Kaido lúc này xuất hiện dưới dạng nửa người nửa thú.

Tuần sau nếu không có gì thay đổi vẫn có chap mới như thường lệ.