Thanh Gryphon Của Shanks Ban Đầu Thuộc Về Gol D.Roger

0
557

Gần đây chúng ta đã thấy Roger cầm kiếm trong c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ Rocks. Ông ta cũng đã sử dụng một chiếc chống lại Râu Trắng trong t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ cuối cùng của họ.

One Piece 966: Roger là một kiếm sĩ và 5 manh mối về sức mạnh của Vua Hải  Tặc

Vì vậy, tôi nhận ra rằng thanh kiếm của Roger trông gần giống với thanh kiếm Gryphon do Shanks cầm.

One Piece 966: Roger là một kiếm sĩ và 5 manh mối về sức mạnh của Vua Hải  Tặc
Gryphon là một thanh kiếm bền bỉ và mạnh mẽ, có khả năng đụng độ ngang ngửa với Whitebeard’s naginata, Murakumogiri, khiến bầu trời bị chia cắt.

Khi được bọc Haki, nó đủ mạnh để chặn n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼k̼a̼z̼u̼k̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ nào

akainu vs Shanks | One piece, Anime, One piece 1
Trừ khi Shanks có một thanh kiếm gần giống hệt nhau thì tôi nghĩ chúng giống nhau. Có lẽ Gryphon ban đầu thuộc về Gol D.Roger giống như chiếc mũ rơm?

Gibran yop1 YouTube网红频道详情与完整数据分析报告- NoxInfluencer提供支持