Tin buồn: Hoa нậυ ∨ιệτ Nam Nguyễn Thυ Thυỷ độᴛ ɴɢộᴛ ǫᴜᴀ đờɪ, hưởng dương 45 tuổi.

0
144

ᴛɪɴ ʙᴜồɴ ᴛʜᴜ ᴛʜᴜỷ ǫᴜᴀ đờɪ đᴀɴɢ ᴋʜɪếɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ.

ᴛʀưᴀ ɴɢàʏ 𝟻/𝟼, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟺 ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴜ ᴛʜᴜỷ ǫᴜᴀ đờɪ ᴠì độᴛ ǫᴜỵ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ. ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛừ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴛʜᴜ ᴛʜᴜỷ ǫᴜᴀ đờɪ ᴠàᴏ ʜồɪ 𝟺ʜ𝟹𝟶, ʜưởɴɢ ᴅươɴɢ 𝟺𝟻 ᴛᴜổɪ.

ʟễ ᴠɪếɴɢ ʜᴏᴀ ʜậᴜ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴜ ᴛʜᴜỷ sẽ ᴅɪễɴ ʀᴀ ʟúᴄ 𝟷𝟶ʜ𝟺𝟻 ɴɢàʏ 𝟾/𝟼 ᴛạɪ ɴʜà ᴛᴀɴɢ ʟễ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ số 𝟻 ᴛʀầɴ ᴛʜáɴʜ ᴛôɴɢ, ʜà ɴộɪ. ʟɪɴʜ ᴄữᴜ sẽ đượᴄ ʜᴏả ᴛáɴɢ ᴛạɪ ɴɢʜĩᴀ ᴛʀᴀɴɢ ʜᴏàɴ ᴠũ ᴠà ᴀɴ ᴛáɴɢ ᴛạɪ ǫᴜê ɴʜà.

ʜᴏᴀ ʜậᴜ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴜ ᴛʜᴜỷ ǫᴜᴀ đờɪ ɴɢàʏ 𝟻/𝟼 ᴠì độᴛ ǫᴜỵ

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛᴀɴɢ ʟễ đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ

ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴜ ᴛʜủʏ (𝟷𝟿𝟽𝟼) đăɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ɴɢôɪ ᴠị ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟺 ᴋʜɪ ᴄʜỉ ᴠừᴀ ᴛʀòɴ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴠà đᴀɴɢ ʟà sɪɴʜ ᴠɪêɴ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ. sở ʜữᴜ ᴠẻ đẹᴘ ᴋɪêᴜ sᴀ ᴠà ᴄʜɪềᴜ ᴄᴀᴏ 𝟷ᴍ𝟽𝟸, ᴛʜᴜ ᴛʜủʏ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ở ᴋʜả ɴăɴɢ ứɴɢ xử, ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ. ᴄô đã ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ứɴɢ ᴄử ᴠɪêɴ ɴặɴɢ ᴋý ɴăᴍ đó ʟà ᴛô ʜươɴɢ ʟᴀɴ ᴠà ᴛʀịɴʜ ᴋɪᴍ ᴄʜɪ để ɢɪàɴʜ đượᴄ ɴɢôɪ ᴠị ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ. sᴀᴜ ᴋʜɪ đăɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴜ ᴛʜủʏ đã ᴛừ ʙỏ ɴɢàɴʜ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ để ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ʜọᴄ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ. sᴀᴜ đó ʟấɴ sâɴ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟàᴍ đẹᴘ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄả ɴướᴄ.

sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ᴠắɴɢ ʙóɴɢ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴɢườɪ đẹᴘ độᴛ ɴɢộᴛ ǫᴜᴀ đờɪ ᴋʜɪếɴ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ.

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼

B̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼é̼p̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼u̼â̼y̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼“̼e̼.̼m̼ ̼ú̼.̼t̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼”̼B̼ó̼c̼ ̼ ̼b̼á̼n̼h̼”̼…̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼
̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼.̼L̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼,̼ ̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼l̼à̼ ̼k̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ở̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼.̼.̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼.̼L̼ ̼

N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼.̼L̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼é̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼ ̼x̼u̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼x̼ị̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼4̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼V̼.̼L̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼.̼,̼ ̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼,̼ ̼H̼.̼L̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼.̼)̼,̼ ̼P̼.̼G̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼.̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼t̼ì̼m̼ ̼h̼o̼a̼”̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.̼â̼m̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ở̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼ơ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼h̼.̼ ̼

H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼“̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼ế̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼C̼h̼u̼ộ̼t̼)̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼4̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼6̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼ơ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼k̼é̼p̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼C̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼k̼é̼p̼ ̼B̼.̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼g̼ỗ̼ ̼ọ̼p̼ ̼ẹ̼p̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼p̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼“̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼K̼é̼p̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼p̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.̼â̼m̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.̼â̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼;̼ ̼C̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼)̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼H̼ì̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼é̼p̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼é̼p̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ế̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼3̼1̼/̼8̼ ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼H̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ạ̼.̼ ̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼ơ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼H̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼

B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼ế̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼H̼ế̼n̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼,̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ô̼i̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼,̼ ̼H̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼?

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼ơ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼

V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼.̼á̼n̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

L̼ã̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼Q̼.̼B̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼g̼i̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼ấ̼u̼ ̼(̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼(̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼)̼.̼ ̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼.̼ạ̼i̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼.̼L̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼u̼ộ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼“̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼”̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼é̼p̼ ̼L̼.̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼r̼ã̼.̼ ̼