Tình Yêu Là Sự Bù Trừ, Nhìn 6 Cặp Vợ Chồng Này Hạnh Phúc Trong Naruto Là Thấy Định Luật Này Không Hề Sai

0
260

Manga/anime Naruto mặc dù không nhắc nhiều đến tình yêu lứa đôi nhưng trong tác phẩm vẫn có nhiều cặp vợ chồng hết sức ăn ý.

Tình yêu không phải là sự lựa chọn của lý trí mà là sự rung động của trái tim. Có lẽ chân lý này đúng tuyệt đối trong series Naruto. Thế cho nên, dù cả hai có tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng tình cảm giữa họ vẫn gắn bó keo sơn. Dù phải trải qua nhiều g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼, có những lúc tưởng không thể nào đến được với nhau nhưng sau tất cả họ vẫn nên duyên vợ chồng.

Dưới đây là 6 cặp đôi vợ nóng chồng lạnh và ngược lại trong series Naruto, nhìn họ lại thấy “tình yêu đúng là sự bù trừ hoàn hảo”:

Tình yêu là sự bù trừ, nhìn 6 cặp vợ chồng này hạnh phúc trong Naruto là thấy định luật này không hề sai - Ảnh 1.

Tình yêu là sự bù trừ, nhìn 6 cặp vợ chồng này hạnh phúc trong Naruto là thấy định luật này không hề sai - Ảnh 2.

Tình yêu là sự bù trừ, nhìn 6 cặp vợ chồng này hạnh phúc trong Naruto là thấy định luật này không hề sai - Ảnh 3.

Tình yêu là sự bù trừ, nhìn 6 cặp vợ chồng này hạnh phúc trong Naruto là thấy định luật này không hề sai - Ảnh 4.

Tình yêu là sự bù trừ, nhìn 6 cặp vợ chồng này hạnh phúc trong Naruto là thấy định luật này không hề sai - Ảnh 5.

Tình yêu là sự bù trừ, nhìn 6 cặp vợ chồng này hạnh phúc trong Naruto là thấy định luật này không hề sai - Ảnh 6.

Nguồn: GameK