Top 6 nhân vật đeo mặt nạ “ngầu” nhất trong thế giới Anime

0
425

Hãy cùng điểm qua Top 6 nhân vật đeo mặt nạ thuộc hàng “ngầu lòi” nhất trong thế giới Anime muôn hình muôn vẻ.

Trong thế giới Anime, có không ít những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi ngoại hình nổi bật. Và nếu nói về độ “ngầu” thì chắc chắn những nhân vật đeo mặt nạ luôn có chỗ đứng trong lòng fan hâm mộ bởi sự lạnh lùng và bí ẩn của mình. Ở bài viết ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua Top 6 nhân vật đeo mặt nạ thuộc hàng “ngầu lòi” nhất trong thế giới Anime muôn hình muôn vẻ nhé.

6. Tobi – Naruto Shippuden

Tobi thực ra là Uchiha Obito, bạn cũ của Kakashi. Obito được cho là đã c̼h̼ế̼t̼ trong lúc làm nhiệm vụ nhưng đã được Uchiha Madara cứu, đem về mật thất chữa trị. Trong thời gian ở cùng Madara, Obito luôn muốn quay về làng nhưng sau khi thấy Kakashi ra tay g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ “gấu” Rin, “chàng dại gái” đã theo Madara, thực hiện mưu đồ hồi sinh Thập vĩ.

O̼b̼i̼t̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼k̼a̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼o̼ắ̼n̼ ̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼i̼n̼n̼e̼g̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼ử̼̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼e̼t̼s̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ĩ̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼

5. Sogeking/Usopp – One Piece

Usopp lần đầu tiên ra mắt khán giả ở chap 23 của One Piece. Được sinh ra ở làng Syrup, cậu là x̼ạ̼ ̼t̼h̼ủ̼ của băng hải tặc Mũ Rơm. Mọi người đều biết đến Usopp như là một tên chuyên bốc phét . Anh là thành viên thứ tư của phi hành đoàn, và là người thứ ba tham gia.

S̼o̼g̼e̼k̼i̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼s̼o̼p̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼t̼e̼r̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ả̼n̼h̼ ̼E̼n̼i̼e̼s̼,̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼.̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼R̼o̼b̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼â̼̣̼u̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼v̼à̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼C̼ậ̼u̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼S̼o̼g̼e̼k̼i̼n̼g̼“̼.̼

4. Kurosaki Ichigo – Bleach

K̼u̼r̼o̼s̼a̼k̼i̼ ̼I̼c̼h̼i̼g̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼ ̼B̼l̼e̼a̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼t̼e̼ ̼K̼u̼b̼o̼.̼ ̼L̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼I̼c̼h̼i̼g̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼S̼h̼i̼n̼i̼g̼a̼m̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼K̼u̼c̼h̼i̼k̼i̼ ̼R̼u̼k̼i̼a̼,̼ ̼S̼h̼i̼n̼i̼g̼a̼m̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼K̼a̼r̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼T̼o̼w̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼I̼c̼h̼i̼g̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼u̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼l̼l̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼o̼u̼l̼ ̼S̼o̼c̼i̼e̼t̼y̼.̼

N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼c̼h̼i̼g̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼I̼c̼h̼i̼g̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼e̼e̼k̼l̼y̼ ̼S̼h̼ō̼n̼e̼n̼ ̼J̼u̼m̼p̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼l̼e̼a̼c̼h̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼e̼w̼t̼y̼p̼e̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

3. Ken Kaneki – Tokyo Ghoul

K̼e̼n̼ ̼K̼a̼n̼e̼k̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼o̼k̼y̼o̼ ̼G̼h̼o̼u̼l̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼K̼a̼n̼e̼k̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼G̼h̼o̼u̼l̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼G̼h̼o̼u̼l̼,̼ ̼K̼a̼n̼e̼k̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼O̼n̼e̼ ̼E̼y̼e̼d̼ ̼G̼h̼o̼u̼l̼.̼ ̼K̼a̼n̼e̼k̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼o̼e̼ ̼t̼o̼é̼t̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼U̼t̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼K̼a̼n̼e̼k̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼O̼n̼e̼ ̼E̼y̼e̼d̼ ̼G̼h̼o̼u̼l̼.̼

2. Mystogan – Fairy Tail

M̼y̼s̼t̼o̼g̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼a̼i̼r̼y̼ ̼T̼a̼i̼l̼.̼ ̼L̼a̼x̼u̼s̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼y̼s̼t̼o̼g̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼a̼x̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼M̼y̼s̼t̼o̼g̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼E̼r̼z̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼J̼e̼l̼l̼a̼l̼ ̼F̼e̼r̼n̼a̼n̼d̼e̼s̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼E̼d̼o̼l̼a̼s̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

1.. Kakashi – Naruto

H̼a̼t̼a̼k̼e̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼H̼a̼t̼a̼k̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼N̼i̼n̼j̼a̼ ̼S̼a̼o̼ ̼C̼h̼é̼p̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼7̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼I̼V̼,̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼.̼

M̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼I̼I̼I̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼