Top 7 Nhân Vật Có Khả Năng Chịu Đ.Ò.N “Trâu Bò” Nhất, Ai Xứng Đáng Là “Vua Lì Đ.Ò.N”?

0
186

Bảy cái tên sau đây trong One Piece sẽ khiến bạn cảm thấy rằng họ thực sự có sức c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼ hơn bất cứ ai.

1. Jozu Diamond

Jozu Diamond là cựu đội trưởng của  nhập.đội 3 băng hải .t.ặ.c Râu Trắng, ông sở hữu trái cây á.c q.u.ỷ thuộc hệ Paramecia, cho phép Jozu biến đổi cơ thể mình thành kim cương.N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼

One Piece: Top 7 nhân vật có khả năng chịu đòn trâu bò nhất, ai xứng đáng là Vua lì đòn? - Ảnh 3.

Jozu Diamond – Đ̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼

Jozu không chỉ có cơ thể kim cương c.ứ.n.g c.á.p mà anh cũng từng cầm chân được cả các nhân vật đình đám như Đô Đốc Aokiji, Thất Vũ Hải Crocodile, c.h.ặ.n đ.ò.n t.ấ.n c.ô.n.g của Mắt Diều Hâu Mihawk.

2. Phượng Hoàng Marco

M̼a̼r̼c̼o̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼R̼â̼u̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ố̼ ̼G̼i̼à̼.̼ ̼M̼a̼r̼c̼o̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼h̼ệ̼ ̼Z̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ệ̼ ̼Z̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼M̼a̼r̼c̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

One Piece: Top 7 nhân vật có khả năng chịu đòn trâu bò nhất, ai xứng đáng là Vua lì đòn? - Ảnh 1.

Phượng Hoàng Marco – Hồi sinh từ đống t.r.o t.à.n

“̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼ ̼t̼à̼n̼”̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼a̼r̼c̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼n̼k̼e̼r̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ấ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ như Đô Đốc Hải quân.

3. Akainu

Akainu hiện tại là người nắm giữ chức vị Thủy sư Đô Đốc và cũng là nhân vật bị nhiều fan One Pieceg̼.̼h̼.̼é̼.̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼A̼c̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼

One Piece: Top 7 nhân vật có khả năng chịu đòn trâu bò nhất, ai xứng đáng là Vua lì đòn? - Ảnh 2.

Dù bị g.h.é.t tuy nhiên muốn g.i.ế.t Akainu đâu có dễ

Tuy nhiên để có thể g.i.ế.t được Akainu không phải là chuyện đơn giản, hắn ta có một sức chịu đựng phi thường cực kỳ lớn.M̼ộ̼t̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼â̼u̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼M̼a̼r̼i̼n̼e̼f̼o̼r̼d̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼.̼̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼R̼â̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼(̼C̼r̼o̼c̼i̼d̼i̼l̼e̼ ̼v̼à̼ ̼J̼i̼n̼b̼e̼)̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼â̼u̼ ̼b̼ò̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼C̼h̼ó̼ ̼Đ̼ỏ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ô̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼K̼u̼z̼a̼n̼.̼

4. Magellan

Magellan là c.ơ.n á.c m.ộ.n.g đối với tất cả t.ù nhân tại nhà n.g.ụ.c Impel Down, nơi chính quyền thế giới g.i.a.m g.i.ữ những tên hải t.ặ.c k.h.é.t tiếng nhất. Magellan sở hữu trái á.c q.u.ỷ cho phép hắn biến toàn bộ cơ thể mình trở thành đ.ộ.c dược.

One Piece: Top 7 nhân vật có khả năng chịu đòn trâu bò nhất, ai xứng đáng là Vua lì đòn? - Ảnh 4.

Đ.á.n.h t.r.ú.n.g Magellan là điều rất khó

Bản thân trái á.c q.u.ỷ thuộc hệ Paramecia đã cho phép chủ nhân của nó biến đổi cơ thể thành các nguyên tố và từ đó dễ dàng n.é tránh nhiều đ.ò.n t.ấ.n c.ô.n.g rồi nhưng Magellan thì lại còn k.i.n.h k.h.ủ.n.g hơn một bậc. Nếu bạn đ.á.n.h không trúng hắn, hắn sẽ t.ấ.n c.ô.n.g bạn và bạn sẽ c.h.ế.t, còn nếu bạn đ.á.n.h t.r.ú.n.g hắn thì bạn cũng sẽ bị n.h.i.ễ.m đ.ộ.c và c.h.ế.t. Chính vì khả năng này mà Magellan đã dễ dàng h.ạ g.ụ.c Râu Đen khi hắn ta cố gắng x.â.m n.h.ậ.p vào Impel Down.

5. Monkey D. Luffy

Monkey D. Luffy là thuyền trưởng băng Mũ Rơm, người luôn mạnh lên qua những trận chiến. Nếu nói ai là người ăn nhiều đ.ò.n đ.á.n.h và nhiều lần bị h.ạ g.ụ.c nhất trong One Piece thì đó chính là Luffy. Sức chịu đựng và độ bền bỉ của cậu cũng thuộc hàng đáng kinh ngạc và càng l.ì .l.ợ.m qua năm tháng. Luffy chịu những đ.ò.n t.ấ.n c.ô.n.g thiết s.á.t n.g.u.y h.i.ể.m. liên tục bởi những kẻ thù mạnh nhất trong hầu hết tất cả các trận chiến nhưng thế mà cậu vẫn có thể đứng lên tiếp và chiến đấu, h.ạ g.ụ.c đối thủ.

One Piece: Top 7 nhân vật có khả năng chịu đòn trâu bò nhất, ai xứng đáng là Vua lì đòn? - Ảnh 5.

Monkey D. Luffy chàng trai vàng trong làng chịu đ.ò.n

Ăn đ.ò.n. nhiều và mạnh lên có lẽ là con đường mà Luffy đã làm để từng bước chinh phục giấc mơ trở thành Vua Hải T.ặ.c, một hải t.ặ.c tự do trên biển đúng nghĩa. Chính vì vậy nhiều người đánh giá rằng Luffy chính là “Vua l.ỳ đ.ò.n” nhất trong One Piece.

6. Big Mom

Charlotte Linlin hay Big Mom, là thuyền trưởng của băng hải t.ặ.c Big Mom và là thành viên nữ duy nhất của Tứ Hoàng. Bà ta là nữ lãnh đạo của gia đình Charlotte. Bà ta cũng thống trị cả Totto Land.

One Piece: Top 7 nhân vật có khả năng chịu đòn trâu bò nhất, ai xứng đáng là Vua lì đòn? - Ảnh 6.

Big Mom có khả năng chịu đựng rất trâu bò

Không chỉ sở hữu sức mạnh”q.u.á.i v.ậ.t” mà Big Mom còn là người phụ nữ l.ỳ đ.ò.n nhất One Piece. Không ít lần chúng ta thấy Big Mom hết bị Nami cho ăn đ.ò.n s.é.t, Franky t.ô.n.g t.h.ẳ.n.g x.e vào mặt nhưng xem ra bấy nhiêu đó chưa đủ xi nhê gì với Big Mom.

7. Kaido

Trận chiến ở Wano sẽ là một cuộc đối đầu thú vị giữa Luffy và Kaido, 2 người đàn ông l.ỳ đ.ò.n nhất. Luffy “ăn hành” để mạnh lên thì chúng ta biết rồi, còn Kaido kẻ được mệnh danh là “sinh vật mạnh nhất thế giới”.

One Piece: Top 7 nhân vật có khả năng chịu đòn trâu bò nhất, ai xứng đáng là Vua lì đòn? - Ảnh 7.

Kaido thực sự là kẻ b.ấ.t t.ử?

Không chỉ mạnh mẽ trong những đ.ò.n t.ấ.n c.ô.n.g mà Kaido còn là một tanker đích thực. Luffy Gear 4 mạnh là thế nhưng cũng chỉ đủ để khiến Kaido tỉnh rượu hay Cửu Hồng Bao với bao tuyệt kỹ cũng chỉ đủ để Kaido nghiêm túc. Có vẻ như Kaido trong dạng Rồng dễ bị đ.á.n.h t.r.ú.n.g nhưng lại có sức chịu đựng “trâu bò” còn khi về dạng người Kaido sẽ one hit đối thủ với Lôi Ô Bát Quái.

Trên đây là top 7 nhân vật có khả năng chịu đựng và lỳ đ.ò.n nhất trong One Piece, cái tên nào khiến bạn ấn tượng và còn cái tên nào có thể liệt kê vào danh sách này?