Xếp Hạng 4 Thuật Phong Ấn Mạnh Nhất, Số 1 Là Cái Tên Ai Cũng Biết

0
240

Thế giới nhẫn giả tồn tại rất nhiều các loại phong ấn cấp cao để bắt giữ những nhân vật n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼, đâu mới là nhẫn thuật phong ấn mạnh ấn.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ự̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼a̼g̼e̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Hạng 4: Ngũ hành phong ấn

Naruto: Xếp hạng 4 thuật phong ấn mạnh nhất, số 3 là cái tên ai cũng biết - Ảnh 1.

Phong Ấn Ngũ Hành sử dụng sức mạnh của 5 loại nguyên tố

Ngũ hành phong ấn là loại phong ấn đầu tiên xuất hiện trong Naruto được sử dụng bởi tam nhẫn và Hokage đệ tứ. Đúng như tên gọi của nó loại nhẫn thuật này vận dụng sức mạnh của năm loại nguyên tố Chakra để giam giữ chủ thể. Trong bộ truyện, rất nhiều lần khi phong ấn các vĩ thú dần trở nên yếu đi, ngũ hành phong ấn là loại ấn thuật phổ biến được dùng để gia cố kết giới này. Bên cạnh đó nó còn khiến cho người chịu phong ấn rất khó khăn trong việc tập kết và điều khiển chakra.

Hạng 3: Kim Sa Ấn

Naruto: Xếp hạng 4 thuật phong ấn mạnh nhất, số 3 là cái tên ai cũng biết - Ảnh 2.

Nhẫn thuật được sử dụng để phong ấn Mizukage II

Được sử dụng trong đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ tư bởi Gaara bão cát, Kim Sa Ấn là một phiên bản nâng cấp của q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼á̼t̼ làm nên tên tuổi của Kazakage. Bằng việc điều khiển c̼á̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼i̼z̼u̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ị̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼M̼i̼z̼u̼k̼a̼g̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ù̼.̼

Hạng 2: Tận cùng không thời gian – thế giới ngầm

Naruto: Xếp hạng 4 thuật phong ấn mạnh nhất, số 3 là cái tên ai cũng biết - Ảnh 4.

Phong ấn cần sự hiệp lực của 4 ninja làng Âm Thanh

Trên thực tế, Tứ quái ninja làng Âm Thanh là những bậc thầy về phong ấn thuật, bốn ninja này có thể thi triển những phong ấn từ cấp độ đơn giản nhất cho đến Tứ Dương Trận, ấn thuật mà ngay cả Hokage đệ tam cũng không thể hóa giải. Thế nhưng, kể từ sau khi được hồi sinh từ đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ Ninja lần 4, các ninja làng Âm Thanh đã có thể thi triển được Thế Giới Ngầm, m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼ở̼ ̼â̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

Hạng 1: Thi Q̼u̼ỷ̼ Phong Tận

Naruto: Xếp hạng 4 thuật phong ấn mạnh nhất, số 3 là cái tên ai cũng biết - Ảnh 3.

Người sử dụng thuật này phải trả cái giá rất đắt

Đây là loại phong ấn làm nên tên tuổi của Hokage đệ tứ khi phong ấn trực tiếp Cửu Vĩ trong cuộc xâm lăng làng Lá của tộc Uchiha. Th̼i̼ ̼Q̼u̼ỷ̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼K̼a̼g̼e̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

Trên đây là xếp hạng 4 nhẫn thuật mạnh nhất có thể dễ dàng thi triển trong bộ truyện tranh Naruto. Các bạn hứng thú với loại nhẫn thuật nào nhất? Cùng chia sẻ quan điểm nhé