Zoro Có Nên Sử Dụng Kỹ Thuật Của Oden Để “Thấu Hiểu” Enma Và “H̼ạ̼ ̼G̼ụ̼c̼” Kaido?

0
240

Có lẽ kỹ thuật của Oden phù hợp để điều khiển Enma?

Zoro đã thành công trong việc làm b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ Kaido ở One Piece chương 1003. Nhưng v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ Zoro gây ra không đủ sâu để khiến Kaido b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ nặng. Vậy Zoro có nên sử dụng kỹ thuật của Oden để hạ gục Kaido trong One Piece không?

1. Oden Nitoryu: Togen Totsuka quả thực là một chiêu thức s̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Kaido

One Piece: Zoro có nên sử dụng kỹ thuật của Oden để thấu hiểu Enma và hạ gục Kaido? - Ảnh 1.

Một trong những lý do tại sao tôi nghĩ Zoro nên thử sử dụng Oden Nitoryu vì đây là kỹ thuật mà Oden sử dụng đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ Kaido. Kỹ thuật này rất mạnh mẽ. Cửu Hồng Bao đã có thời gian cùng lúc g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ cho Kaido bằng cách sử dụng kỹ thuật này, mặc dù những v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ Kaido.

Hiện tại, x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼T̼o̼g̼e̼n̼ ̼T̼o̼t̼s̼u̼k̼a̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼ệ̼ ̼T̼ồ̼i̼ ̼T̼ệ̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ Yonko.

2. Oden Nitoryu thực sự là kiếm thuật được sử dụng cho Enma và Ame-no-Habakiri

One Piece: Zoro có nên sử dụng kỹ thuật của Oden để thấu hiểu Enma và hạ gục Kaido? - Ảnh 2.

C̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼E̼n̼m̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼â̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼E̼n̼m̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼ở̼ ̼O̼n̼i̼g̼a̼s̼h̼i̼m̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼N̼i̼t̼o̼r̼y̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼E̼n̼m̼a̼ ̼v̼à̼ ̼A̼m̼e̼-̼n̼o̼-̼H̼a̼b̼a̼k̼i̼r̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼N̼i̼t̼o̼r̼y̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼E̼n̼m̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼?̼

3. Bây giờ Zoro cần được chứng kiến Oden Nitoryu

One Piece: Zoro có nên sử dụng kỹ thuật của Oden để thấu hiểu Enma và hạ gục Kaido? - Ảnh 3.

Zoro bây giờ giỏi đến mức có thể bắt chước kiếm thuật của người khác. Kỹ thuật cắt lửa của Kinemon có thể được anh bắt chước một cách hoàn hảo. Vì vậy, tôi nghĩ chỉ cần Cửu Hồng Bao có thể sử dụng Oden Nitoryu trước mặt Zoro, Zoro sẽ có thể nhanh chóng thành thạo kỹ thuật này. Hoặc ít nhất là có được một ý tưởng về những gì anh cần phải làm để thực hiện nó.

V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ỡ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼o̼g̼e̼n̼ ̼T̼o̼t̼s̼u̼k̼a̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼

T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼N̼i̼t̼o̼r̼y̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Z̼o̼r̼o̼.̼

4. Điều gì sẽ xảy ra nếu Zoro bắt chước Oden Nitoryu?

One Piece: Zoro có nên sử dụng kỹ thuật của Oden để thấu hiểu Enma và hạ gục Kaido? - Ảnh 4.

Điều rõ ràng nhất là Zoro ít nhất sẽ có được một kỹ thuật mới mạnh mẽ. Rõ ràng, Oden Nitoryu mà nhóm Cửu Hồng Bao học được chỉ là Togen Totsuka, vì trong hồi tưởng của họ, không ai nghiêm túc học kỹ thuật này.

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼o̼g̼e̼n̼ ̼T̼o̼t̼s̼u̼k̼a̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼N̼i̼t̼o̼r̼y̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼E̼n̼m̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼? Hoặc biết đâu nhờ phát triển Oden Nitoryu, Zoro sẽ tạo ra kỹ thuật Santoryu: Togen Totsuka với 3 thanh kiếm cùng 1 lúc. Thật đáng trông đợi đúng không nào!