Zoro đã có 1 hành động đ̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼ trong One Piece 1009, hậu quả là bị h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼

0
349

Zoro đã có một pha x̼ử̼ ̼l̼ý̼ đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ của hai Tứ Hoàng hết sức thuyết phục.

One Piece chap 1009 đã chính thức được phát hành vào ngày hôm qua (4/4/2021) trên Manga Plus. Một trong những điểm nổi bật chính của chương này là hành động chung của Thế hệ t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ nhất để t̼á̼c̼h̼ Big Mom với Kaido. Và trong quá trình đó, Zoro đã có hành động khiến anh ta thực sự nổi bật hơn hẳn.

Đó là gì? Cùng xem ở dưới đây nhé!

1. C̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ kết hợp của Big Mom và Kaido

Zoro đã có 1 hành động điên rồ trong One Piece 1009, hậu quả là bị ho ra máu - Ảnh 1.

Đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ hợp lực của 2 Tứ Hoàng không phải là đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ thông thường. Nhất là khi Kaido và Big Mom p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p với nhau để p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ của Haki. Chỉ đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ thông thường của 2 Tứ Hoàng thôi đã rất mạnh mẽ, mà ở đây lại là còn sự kết hợp của họ thì sẽ mạnh thế nào cơ chứ!

Killer đã lo lắng rằng anh ta và những người khác sẽ không thể t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼. Thế mà Zoro lại đứng ra c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ đó. Tất nhiên, Zoro chỉ có thể chịu được đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ trong chốc lát, nhưng nếu không có s̼ự̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ đó thì cả nhóm Thế hệ t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ nhất sẽ b̼a̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼. Sau đó, Zoro được nhìn thấy đang n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ khi kết thúc c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼. Nhưng chính khoảnh khắc mà Zoro c̼ả̼n̼ đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ của 2 Tứ Hoàng đã đủ để khiến Thế hệ t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ nhất t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.

Chi tiết này càng cho thấy Zoro đã mạnh hơn rất nhiều so với trước timeskip.

2. Zoro cũng tham gia x̼ử̼ ̼l̼ý̼ Prometheus

Zoro đã có 1 hành động điên rồ trong One Piece 1009, hậu quả là bị ho ra máu - Ảnh 2.

Zoro sau đó cũng tham gia vào việc x̼ử̼ ̼l̼ý̼ các Homies của Big Mom. Homies mà Zoro r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ là Prometheus. Anh đã sử dụng kỹ thuật c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ Prometheus thành nhiều mảnh để nó không giúp được Big Mom. Đây quả thực là một hành động đơn giản hơn so với việc n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ kết hợp của Big Mom và Kaido. Nhưng nếu bạn xem đến trang cuối cùng của One Piece chương 1009, bạn sẽ thấy Zoro h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼.

Zoro dường như vẫn bị ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ khá nhiều của việc c̼h̼ặ̼n̼ đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ kết hợp giữa Kaido với Big Mom khi anh ta c̼h̼é̼m̼ ̼qua Prometheus.

3. Zoro đã b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

Zoro đã có 1 hành động điên rồ trong One Piece 1009, hậu quả là bị ho ra máu - Ảnh 3.

Lâu lắm rồi Zoro mới phải đ̼ổ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ thế này. Nhìn thấy Zoro h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼ ở cuối chương 1009, tình trạng của anh ấy dường như đang trở nên t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ hơn. Nhưng điều này có n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ không? Có thể là có nhưng đó cũng cũng có thể là một cơ hội.

Hãy nhớ rằng, trước timeskip, Zoro thường có những h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ rất ngầu sau khi bị k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼. Ví dụ nổi bật là khi anh ta c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ với Daz Bones, Zoro đã có thể c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼d̼a̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ của Baroque Works. Trong trường hợp này cũng vậy, tôi nghi ngờ rằng Zoro sẽ có một h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ tuyệt vời khác khi cơ thể của anh nhận nhiều t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ hơn.